Sindikat je uporabo vseh pravnih sredstev napovedal že v času podpisovanja dogovora o znižanju plač, ki ga je 21 od 33 reprezentativnih sindikatov podpisalo 10. maja. Sindikata ministrstva za obrambo ni bilo med njimi, ker v pogajanjih ni bil upoštevan njihov predlog glede t. i. varovanih plač.

V pogajanjih ni bil upoštevan predlog, da se iz ukrepov črta prenehanje upoštevanja t. i. varovanih plač. "Varovane plače v obrambnem resorju so nastale zaradi neupravičene ukinitve specialističnih poklicev, ki jih poznamo le v našem resorju," so takrat pojasnili v sindikatu. Z uveljavitvijo zakona pa se bo "zaposlenim na varovanih plačah, osnovna plača zmanjšala dvojno in ne kot vsem ostalim v javnem sektorju, enojno," so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

Glede vprašanja regresa za leto 2012 pa so v sindikatu že pred časom opozorili, da je regres že izplačan v mnogih zavodih, podjetjih v državni lasti, občinah. Glede na to menijo, da posega v regres za leto 2012 ne sme biti.