Kot poudarjajo v sindikatu, se je med aprilom 2007 in 2012 število registrirano brezposelnih starih do 30 let povečalo z 21.400 na 24 tisoč, največ v starostni skupini med 25 in 29 let. V istem času se je število registrirano brezposelnih oseb s sedmo stopnjo izobrazbe ali več dvignilo s 4.900 na 9.400.

Sindikat navaja, da torej "zlahka vidimo, da ima vse več visoko izobraženih mladih izjemno velike težave pri vstopu na trg dela". Dodajajo, da med 808 prostimi delovnimi mesti, ki jih danes ponuja zavod za zaposlovanje, jih je 77 na voljo za osebe z univerzitetno diplomo in le šest za osebe z zaključeno drugo bolonjsko stopnjo.

Ministru so podoben poziv poslali že februarja

Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Mladi plus Vizjaka v pismu spominja, da so mu že februarja poslali javni poziv za ureditev področja zaposlovanja mladih, zdaj pa ga sprašujejo, kaj bo naredil, da se ne bo ponovil zgodovinski dosežek iz januarja 2012, ko se je število visoko izobraženih registrirano brezposelnih povzpelo nad 10 tisoč, in kaj, da v tem mandatu ne bo nastala mlada generacija brez upanja na boljši jutri.

Prav tako jih zanima, ali bo minister prisluhnil ne samo opozorilom mladih, temveč tudi mednarodnih inštitucij, kot so ILO, OECD in Evropska komisija.

Tako med drugim izpostavljajo pobudo Evropske komisije za večje koriščenje sredstev socialnega sklada in dodajajo, da komisija pri tem zelo jasno poudarja pomen ustrezne socialne zaščite, plačila, dobro utemeljenih strokovnih in učnih ciljev ter ustreznega priznavanja pripravništva za mlade.

Slovenija ima na razpolago še dve tretjini evropskih sredstev za program razvoja človeških virov

Ob tem sindikat navaja, da ima Slovenija za projekte v okviru operativnega programa razvoja človeških virov v tej finančni perspektivi na voljo 0,7 milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev. Do konca leta 2011 pa je dejansko prejela 235 milijonov evrov. "Torej je na razpolago še 464,8 milijona evrov. Zato predlagamo, da se del teh sredstev nameni za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja mlade generacije," dodajajo v sindikatu.

V sindikatu so izpostavili tudi skupno izjavo direktorja Mednarodne organizacije dela (ILO) Juana Somavie ter generalnega sekretarja organizacije OECD Angela Gurrie, v kateri pozivata ministre držav, da naredijo več za pomoč mladim. Poleg konkretnih politik zaposlovanja v izjavi poudarjata pomen čim širšega dostopa do izobraževanja in poklicnega usposabljanja, pri čemer se posebej izpostavlja pomen pripravništva, pravijo sindikati.

Pred dvema dnevoma pa je ILO izdal še publikacijo Globalni zaposlitveni trendi mladih 2012". Dokument opozarja na visoko brezposelnost mladih, ILO pa predlaga politiko rasti, ki bo zagotovila ustvarjanje novih delovnih mest, učinkovit sistem pripravništva, izboljšanje socialne zaščite za mlade ter vpeljavo širokega zavezništva socialnih partnerjev za zaposlovanje mladih, navajajo v sindikatu.