"Mestna občina je naredila napako, saj je prodala funkcionalno zemljišče naših stavb. Zdaj pa želijo še spremeniti namembnost zemljišča v zazidljivo, kar pomeni, da bi ob morebitni gradnji stavbe težko dostopali do naših podjetij," je po včerajšnji drugi razpravi na okrožnem sodišču dejal Viljem Celcer, direktor podjetja PNZ. Dodal je še, da si je 13 let prizadeval za vpis lastništva nad parkiriščem v zemljiško knjigo, a tega ni mogel storiti brez pogodbe, ki dokazuje, da gre za stavbam pripadajoče zemljišče. Te pa od občine ni mogel dobiti.

Direktor podjetja Tritonis Damjan Bremec, ki občino prav tako obtožuje, da mu je prodala zemljišče, ki ni bilo njeno, pa je ocenil, da občina z novimi pričami v postopku zadevo nalašč zavlačuje. "Plačali smo 1,1 milijona evrov, 860.000 evrov od tega je kredita, zemljišča pa že tri leta ne moremo uporabljati. Kako naj preživimo," je obupano dejal Bremec, ki od občine zaradi napake zahteva nazaj celotno kupnino in pol milijona evrov odškodnine.

Občinska zastopnica Ines Najvirt iz odvetniške družbe Čeferin je poudarila, da je omenjeno zemljišče bilo nekoč družbena lastnina, ki je v devetdesetih letih postala občinska. "Če so bila podjetja mnenja, da to zemljišče pripada njihovim stavbam, bi to lahko dokazovala v času spremembe v občinsko lastnino. Tega niso storila. Občina je zemljiškoknjižni lastnik, prodala ga je na javni dražbi, v skladu s predpisi," je sklenila.