Prav prihranki imajo v novi socialni zakonodaji po dosedanjih izkušnjah največji vpliv na poslabšanje položaja prosilcev socialnih transferjev, je včeraj potrdil generalni direktor direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Davor Dominkuš. Pri večini prosilcev gre za manjše vsote (pri)varčevanega denarja. So pa naleteli na primer prosilca, ki je imel na varčevalnem računu 16 milijonov evrov, pa lastnika helikopterja in podobno.

A že mnogo manjši prihranki, ugotavljajo tako starši kot vrtci, močno spreminjajo uvrstitve na lestvico za plačilo vrtca. Večinoma bodo morali plačevati več, povprečno so uvrščeni v dva razreda višje kot pred spremembo zakonodaje, opažajo v črnuškem vrtcu. Naleteli so na primer, da so starši pred spremembo zakonodaje za otroka plačevali 20 odstotkov ekonomske cene vrtca, nova odločba pa jim je naložila kar 66-odstotno plačilo. In zneski so, če jih izpeljemo iz ekonomskih cen (za Ljubljano: 474 evrov za jasli, 368 evrov za kombiniran oddelek in 335 evrov za oddelek s predšolskimi otroki), precejšnji. Starši so po besedah Marine Kunstelj, ki v tem vrtcu obračunava oskrbnine, kaznovani dvakrat, prvič za zneske svojih dohodkov, od katerih gre denar za varčevanje, drugič pa še za privarčevane zneske, s katerimi želijo zagotoviti varnejšo prihodnost svojih otrok.

Ko so starši ugotovili, da imajo zaradi prihrankov mnogo nižje otroške dodatke in bo vrtec zato zanje precej dražji, so začeli denar dvigovati, kar po Dominkuševih besedah spada med krivdne razloge, zaradi katerih lahko ostanejo tudi brez socialnih pravic. Na centrih za socialno delo sicer ne morejo spremljati denarnih transakcij vlagateljev, so pa seznanjeni s stanjem na bančnih in varčevalnih računih ob vsaki novi vlogi. Le pregleda nad denarjem v tujini nimajo, pravi Dominkuš. Mnogi kritiki socialne zakonodaje zato predvidevajo, da bodo Slovenci v prihodnje varčevali bodisi v tujini bodisi bodo denar namesto v bankah hranili kar doma.

Vrtci pa kljub temu, da so (in bodo) za mnoge starše po novem dražji, ne bodo ostajali prazni, je prepričana socialna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek. "Starši otroke, ki obiskujejo vrtce, težko izpišejo, ker preprosto nimajo kam z njimi," je prepričana. Morda bo le manjši delež otrok, mlajših od treh let, dlje časa ostal v varstvu pri sorodnikih. Kakovostno zasebno varstvo je po njenem namreč težko dobiti in praviloma je to še dražje od vrtca. Treba pa je vedeti, da vrtci delujejo po programu z natančno določenimi cilji, vse dejavnosti so vodene in namenjene vsestranskemu razvoju otroka, vodijo jih visoko izobražene in usposobljene vzgojiteljice, otrok dobi v vrtcu kakovostno prehrano, vrata vrtcev so odprta vse delovne dni v letu.

Prihranki so staršem močno podražili vrtce

Socialna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek opozarja, da slovenski vrtci kljub novi razvrstitvi staršev v razrede niso dragi, saj so cene povsem primerljive s cenami vrtcev v razvitih državah, če upoštevamo tudi plače staršev. Nove lestvice pa so po njenem odraz bolj realne ocene socialnega položaja družin, ki je bila pred tem desetletja neustrezna.

Ko so snovalci bele knjige o vzgoji in izobraževanju lani primerjali slovensko predšolsko vzgojo s tujimi državami, so ugotovili, da so bila dejanska plačila slovenskih staršev (večina jih je bila v 3. plačilnem razredu in so plačevali 30 odstotkov cene vrtca) v povprečju nižja od povprečja plačil v državah OECD. Že takrat je bilo za starše s povprečnim ter nadpovprečnim osebnim dohodkom dejansko plačilo v Sloveniji med najvišjimi. Iz javnih sredstev so v tujini sicer večinoma financirani edukacijski vrtci, torej vrtci za otroke od tretjega leta starosti dalje. V edukacijskem vrtcu v Franciji, navaja bela knjiga, starši plačujejo le prehrano, pri tem je upoštevana socialna lestvica. V Angliji imajo iz javnih sredstev brezplačno zagotovljenih le 15 ur tedenskega programa vrtca, in to le 38 tednov na leto. Na Finskem je za starše brezplačna priprava na šolo. V varstvenem vrtcu pa starši v vseh državah plačujejo vse elemente programa, njihovo plačilo pa je odvisno od dohodkov in premoženja.

Percepcija naših državljanov o premoženju in prihrankih je specifična, je ob pregledu pritožb, ki so prispele na ministrstvo, opozorila Barbara Starič Strajnar. "Ljudje imajo premoženje, a menijo, da je nedotakljivo in z njim ne nameravajo razpolagati." Pogosto kdo o svojih nepremičninah pravi, da v njih ne živi in jih ne uporablja, za prihranke pa denimo vlagatelji, ki želijo pomoč od države, pravijo, da jih hranijo za hude čase. Pomoč države je zadnja pomoč, ki naj bi jo človek dobil, ko nima več lastnih virov za preživljanje. Marjanovič-Umekova pa opozarja, da se bodo trendi dvigovanja po lestvici za plačilo vrtcev morda po interventnih ukrepih vlade obrnili. Če se bodo dohodki staršev nižali, bodo družine namreč ponovno uvrščene v nižje plačilne razrede.

Znano je, da novi zneski za plačilo vrtca veljajo od novega leta, starši pa zaradi težav z informacijskim sistemom še vedno v večini primerov plačujejo akontacijo, torej bodo morali razliko poravnati. To pa bodo dobili po tistem, ko bodo vrtec sami obvestili o novi razvrstitvi v plačilni razred, zapisan na odločbi. Vrtci še nimajo avtomatičnega dostopa do novih vlog. Kako bodo starši plačali dolg, za katerega sami niso krivi, je odvisno od posamezne lokalne skupnosti in vrtca, pravi Davor Dominkuš. Ponekod so občine tako uvidevne, da bodo dolgove staršem celo odpisali. Kunstljeva iz črnuškega vrtca opozarja, da naj bi zneske poravnali s prvo položnico, obračunano po novi uvrstitvi na lestvico. A staršem, ki bodo morali za pet mesecev doplačati kar tisoč evrov, bodo omogočili odplačevanje "dolga" po obrokih.

Preverili smo, zakaj so nastale takšne težave v vrtcih. Kot so nam povedali v Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, vrtci še nimajo dostopa do baze podatkov o odločbah. Ministrstvo za izobraževanje naj bi po njihovih besedah pripravilo informacijsko bazo in vrtec naj bi imel prek nje sklep odločbe. "Naše ministrstvo je to naredilo, informacijska baza je pripravljena že več mesecev," so nam zatrdili na ministrstvu za izobraževanje in dodali, da aplikacija, ki naj bi jo pripravili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še ne deluje.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so potrdili, da bodo vrtci do podatkov prišli prek ministrstva za izobraževanje, tehnično komunikacijo za izmenjavo podatkov pa pravkar testirajo.

Sicer pa so zaostanki v posameznih centrih za socialno delo različni, pravi sekretarka skupnosti centrov mag. Darja Kuzmanič Korva. Prednostno in sproti centri odločajo o denarnih socialnih pomočeh. Precej vlog za varstveni dodatek so že obdelali. Največ zaostankov pa je med otroškimi dodatki in plačili vrtca, kjer na odločanje čakajo tudi še vloge, ki so jih vlagatelji oddali decembra lani.