Z razvojem Strategije upravljanja s človeškimi viri za raziskovalce MFDPŠ in pridobljenim priznanjem se je MFDPŠ pridružila številnim uglednim evropskim univerzam, prav tako prejemnicam priznanj za odličnost v raziskovanju na področju upravljanja s človeškimi viri. Z izvajanjem omenjene strategije si MFDPŠ prizadeva okrepiti mednarodno usmerjenost raziskovalne dejavnosti na fakulteti, izboljšati svojo prepoznavnost v mednarodni raziskovalni skupnosti, zagotoviti privlačnejše delovno okolje za domače in tuje raziskovalce, zagotoviti večjo notranjo in zunanjo kredibilnost institucije in njene raziskovalne dejavnosti v odnosu do javnih organov in splošne javnosti ter vključiti se in še bolj aktivno sodelovati v mednarodni raziskovalni skupnosti.

Ugledno priznanje je namenjeno visokošolskim zavodom v Evropski uniji, katerih politika in praksa kažeta zavezanost k podpiranju poklicne poti raziskovalcev ter zagotavljanje dobrih delovnih razmer in možnosti kariernega razvoja raziskovalcev. MFDPŠ je predložila tudi akcijski načrt z aktivnostmi, ki bodo tudi v prihodnosti gradile kakovost in spodbujale nadaljnji razvoj na področju upravljanja s človeškimi viri v raziskovanju.