Na Predstavništvu Evropske komisije so se mladi s ključnimi in vodilnimi kadri Predstavništva pogovarjali o procesu odločanja in vlogi ključnih institucij s poudarkom na Evropski komisiji, komuniciranju evropskih vsebin, spoznali so delo in sodelavce na oddelkih za politične analize, administracijo ter jezike. Mladi so s posebno pozornostjo prisluhnili predstavitvi zaposlitvenih možnosti v evropskih institucijah, navdušeni pa so bili tudi nad simulacijo zaposlitvenega razgovora.

Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, pojasnjuje odločitev za sodelovanje v projektu Zaposlitveni torek: "Mladi se vse premalo zavedajo možnosti, ki so jim na voljo zaradi članstva Slovenije v Evropski uniji, pa tudi prednosti, ki jih pri iskanju zaposlitve prinašajo znanje in veščine, pridobljene z neformalnim izobraževanjem. Predstavništvo Evropske komisije se je zato z veseljem odzvalo povabilu za pripravo zaposlitvenih torkov, saj je ozaveščenost mladih o zgoraj omenjenih dejstvih ključna za rast in razvoj Evropske unije."

ŠOU v Ljubljani, ki že od vsega začetka podpira in verjame v projekt, se s svojimi predstavniki udeleži vsakega od srečanj. Aljaž Gaber, minister za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani: »Zaposlitveni torek se je že uveljavil med študenti, na kar kaže njihovo zanimanje za vsak posamezen dogodek. Tudi zato si bomo z vsakim naslednjim dogodkom vsakič znova prizadevali doseči na začetku zastavljen cilj: povezati mlade in delodajalce ter jim na tak način približati posamezne delovne procese in okolja.«