Kako uresničujete odgovornost do zaposlenih in drugih deležnikov - kupcev in dobaviteljev?

Osredotočeni smo predvsem na spoštovanje dogovorov, ki jih sklepamo s kupci in dobavitelji. Ob tem je treba iskreno priznati, da nam to ne uspeva v popolnosti, saj je zmožnost izpolnjevanja odvisna tudi od njihovega delovanja. Gre za medsebojno odvisnost, zato je zavedanje, da naše delovanje vpliva na druge deležnike, zelo pomembno. Poslovni svet, v katerem bi vsi izpolnjevali dane obljube, je nedosegljiv ideal, vendar je težnja k najboljšim približkom pravilna smer razvoja.

Kaj pa družbena odgovornost do okolja - lokalne skupnosti?

V skladu z lastno presojo in viri podpiramo različne projekte lokalnih skupnosti. Pri tem je edini kriterij prispevek dejavnosti k družbi. Gre za širok spekter dejavnosti, od pomoči potrebnim otrokom do pohodniških dejavnosti. Konkretnih projektov ne želimo izpostavljati, saj je naša pomoč namenjena vsebini projektov, in ne samopromociji.

Ste ekološko ozaveščeni?

Delovanje našega podjetja z ekološkega vidika ni sporno. Pri lastni proizvodnji imamo določene odpadke, ki pa jih v skladu z zakonodajo in predpisi ustrezno uničujemo. Glede na naravo proizvodnje ne prispevamo k poslabšanju okoljskega stanja. Zavedamo pa se, da je to šele prvi korak, in v pripravi imamo projekt, s katerim bomo prispevali k izboljšanju.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti z zaposlenimi in drugimi deležniki - v smislu, da z njimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni?

Lahko bo razumljeno kot izgovor, vendar se je treba zavedati razmer, v katerih trenutno živimo. Vprašanje je, v kolikšni meri si podjetja sploh lahko privoščijo segmentirati svoje partnerje po merilih družbene odgovornosti. Naše podjetje nima manevrskega prostora, da bi se zaradi družbene odgovornosti odrekalo partnerjem, ki nam zagotavljajo ekonomsko preživetje.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno na daljši čas?

Težko je napovedati, kakšen bo odnos okolja do družbeno neodgovornih podjetij v prihodnje. Po dosedanji praksi pa je vsekakor mogoče ugotoviti, da lahko podjetja, ki so družbeno neodgovorna, uspešno delujejo tudi dolgoročno. Nemalokrat je družbena neodgovornost povezana z veliko dobičkonosnostjo v ekonomskem smislu. Je pa treba razlikovati med dejansko družbeno odgovornostjo podjetja in družbeno odgovornostjo v smislu PR.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?

Trenutno aktivnega projekta ni, vendar pripravljamo projekt ki bi ga lahko označili kot družbeno odgovoren projekt. Glede na dejavnost, v kateri delujemo, nameravamo sodelovati pri pogozdovanju na kritičnih območjih. Zaenkrat je ta projekt še v pripravi.

Ali ste katero od praks uvedli po vzoru praks drugih podjetij iz izbora Zlata nit?

Prakse kot celote nismo prenašali iz drugih sodelujočih podjetij. Vsekakor pa imajo zanimive pristope in tiste dele, ki so združljivi z našo filozofijo, poskušamo povzeti.