Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo v treh mesecih, zadnji dan je 2. julij. Upnikom, ki so svoje terjatve že pravočasno prijavili v prisilni poravnavi, teh terjatev ni treba še enkrat prijavljati v stečajnem postopku, je razvidno iz objave sodišča na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Eden izmed direktorjev radeške papirnice Janez Pezdirc je danes pojasnil, da so z uvedbo stečaja vsa pooblastila upravi družbe, ki jo je vodil Janez Pelhan, prenehala oz. so zdaj v rokah stečajnega upravitelja. Na vprašanje, ali zdajšnja uprava razmišlja o ustanovitvi neke nove družbe, ki bi prevzela posle in delavce iz tovarne v stečaju, je Pezdirc povedal, da se o tem veliko pogovarjajo, vendar se morajo pred dokončno odločitvijo uskladiti s stečajnim upraviteljem.

Pezdirc je sicer direktor hčerinske družbe radeške papirnice Muflon, ki se ukvarja s proizvodnjo samolepilnih papirjev in folij, papirne konfekcije ter grafičnih proizvodov. To podjetje, ki ima zaposlenih okrog 120 delavcev, naj bi poslovalo pozitivno in zanj ne bo predlagali stečaja.

Predlog za začetek stečaja je minuli četrtek vložilo vodstvo družbe, in sicer ker zaradi velikega izpada poslov in ustavitve proizvodnje ni več mogoče zagotoviti izvedbe v prisilni poravnavi predloženega načrta finančnega prestrukturiranja.

V načrtu finančnega prestrukturiranja je družba kot nujni ukrep navedla najem posojila za obratna sredstva v višini okoli tri milijone evrov, glede katerega so od julija lani potekala pogajanja z Novo Ljubljansko banko (NLB), Novo Kreditno banko Maribor (NKBM) in Abanko Vipa.

Kot so v petek povedali v družbi, črpanje kredita za obratna sredstva v višini 2,78 milijona evrov ni bilo mogoče zaradi "nesprejemljivih in deloma tudi pravno spornih pogojev", ki jih je NLB postavila za svoj del črpanja posojila v višini 780.600 evrov.

Družba je morala februarja zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev dokončno ustaviti oba papirna stroja ter odstopiti od posla za centralno banko Indonezije in tudi od drugih poslov na stroju za proizvodnjo banknotnih in zaščitenih papirjev.