Današnja okrogla miza v organizaciji slovenskega foruma socialnega podjetništva, Eko-civilne iniciative Slovenije, društva inovacije za evolucijo in v sodelovanju s študentsko organizacijo biotehniške fakultete je potekala pod naslovom Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljanka, državljan aktivno sodeluj tudi ti!

Kot so namreč opozorili v civilni iniciativi, Slovenija pridela le okoli 35 odstotkov hrane za svoje lastne potrebe. Glede na napovedi, da lahko v prihodnjih letih pričakujemo občutno povečanje cen hrane na globalnem trgu, je zato po njihovem mnenju nujno, da država priskrbi zdravo in cenovno dostopno hrano. Tudi zato, ker hrana v tem okviru dosega že več kot 15 odstotkov vseh družinskih izdatkov.

Civilna iniciativa bo pomladi začela projekt največje ozaveščevalne delovne akcije v zgodovini Slovenije. V akciji bodo med drugim naredili pregledno analizo stanja in primerjavo z drugimi državami, vzpostavili skupnost vrtičkov na obrobju mest ter se zavzeli za sprejem ukrepov za zmanjšanje upada malih kmetij in hkratno povečevanje spodbud za socialno kmetijstvo.

Kot je danes dejala Irena Rotar, namreč "vsak izmed nas šteje", po njenih besedah pa je le od nas odvisno, ali bomo kupovali izdelke tujih korporacij ali podpirali slovensko gospodarstvo.

V iniciativi na to temo pripravljajo številne dejavnosti: spodbujanje etične ekonomije, podpiranje razvoja socialnega podjetništva ter razvijanje mreže posameznikov, civilne iniciative, društev in kmetijske stroke. Prav tako želijo spodbuditi ohranjanje in izmenjavo tradicionalnih znanj, veščin in dobrin preko eko tržnic in kmetij ter festivala Ekofejst.

Ob tem si prizadevajo tudi za dvig zavesti o pomenu pridelave in kupovanja zdrave domače slovenske hrane, za povečanje števila ekoloških kmetij in pridelkov z dveh odstotkov na vsaj 10 odstotkov, za vzpostavitev banke semen z vsaj 1000 avtohtonimi in tradicionalni vrstami ter za nastanek eko vasi in eko območij. Poleg tega so si v iniciativi zadali cilj vsaj 70 odstotne zastopanosti slovenskih izdelkov na policah trgovin in skrajšanje prodajne verige, je med drugim zapisano na njihovi spletni strani.