Kot določa statut Mestne občine Ljubljana, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana podžupan, ki ga določi župan, opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Po tem, ko je nekdanji ljubljanski župan Janković decembra zaradi nezdružljivosti županske in poslanske funkcije zapustil županski stolček, je za vodenje občine pooblastil podžupana Čerina. Nadomestne volitve, ki bodo v Ljubljani 25. marca, pa so bile razpisane v začetku januarja. V skladu s statutom bi torej občina trenutno morala biti brez vodstva.

Da bi odpravili to luknjo v statutu, na Mestni občini Ljubljana predlagajo spremembo, po kateri bi podžupan v omenjenem primeru funkcijo župana opravljal do nastopa mandata novo izvoljenega župana. S tem bi statut uskladili z zakonom o lokalni samoupravi, ki je že pred nekaj leti besedilo "do razpisa nadomestnih volitev" nadomestil z besedilom "do nastopa mandata novo izvoljenega župana". Na svetniških mizah bo tako 13. februarja predlog sprememb statuta, o katerih so svetniki razpravljali že marca lani, a so odločanje o njem preložili.

Poleg omenjene spremembe predlagajo še, da bi se iz statuta kot občinski praznik izbrisal dan prve omembe Ljubljane kot mesta - 14. april. Tako naj bi bil občinski praznik samo eden, in sicer 9. maj, ki pa bi se iz dneva miru preimenoval v dan svobode in miru. Prav tako so v predlogu predvidene tudi nekatere spremembe pristojnosti mestnega sveta in župana. Pred skoraj letom dni, ko so svetniki tovrsten predlog že obravnavali, je med njimi in v javnosti najbolj odmeval predlog, da bi lahko župan sam in ne več prek potrditve v mestnem svetu odločal o prodaji in nakupu nepremičnin nad vrednostjo dveh milijonov evrov.

Kot so takrat pojasnjevali na občini, so te spremembe predlagali zaradi uskladitve statuta z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel župan. Ne glede na to pa je tedanji župan že pred lansko marčevsko sejo "zaradi prenosa težišča razprave iz strokovnega zgolj na politično področje" vložil amandma, s katerim bi sporno določbo izvzeli. A svetniki o njem še niso odločali. Na seji 21. marca lani so namreč po zapletih pri glasovanju o hitrem postopku sprejemanja sprememb predlog sprememb statuta preložili na eno od prihodnjih sej.

Iz MOL so sporočili, da je Janković podpisal sklep o pooblastilu, v katerem je bilo zapisano, da podžupan Aleš Čerin začasno opravlja funkcijo župana MOL od 22. decembra 2011 "do dokončne odločitve o izvolitvi župana".