Vsaka hiša bo poleg črnega zabojnika za mešane komunalne odpadke in rjavega za biološke dobila še zabojnika za odpadno embalažo ter papir. Tudi slednja bo Snaga odpeljala le vsake tri tedne, biološke odpadke pa vsaj v poletnem času pogosteje. Spremembe zadevajo predvsem samostojna gospodinjstva, blokovskih naselij pa ne.

Na Snagi namreč ugotavljajo, da je v črnih zabojnikih, kamor naj bi metali le mešane komunalne odpadke, več kot 70 odstotkov odpadne embalaže, ki sicer zasede največ prostornine, presenetljivo veliko je tudi papirja. Zato upajo, da bodo s tem, ko bodo vsakemu gospodinjstvu dali štiri zabojnike za različne vrste odpadkov, povečali količino ločeno zbranih odpadkov. Tisti, ki ne bodo ločevali, tvegajo globo v višini od 200 do 5000 evrov.

Na Snagi načrtujejo korenite spremembe odvoza odpadkov, saj bodo mešane komunalne odpadke izpred hiš odslej odvažali redkeje. Sprva, v prehodnem obdobju, enkrat vsakih štirinajst dni, kasneje pa le enkrat vsake tri tedne. Vsaka hiša bo poleg črnega zabojnika za mešane komunalne odpadke in rjavega za biološke dobila še zabojnika za ločeno zbiranje odpadne embalaže ter papirja.

Slednja bo Snaga odpeljala le vsake tri tedne, biološke odpadke pa enkrat tedensko poleti, enkrat vsake tri tedne pozimi, vmes pa enkrat vsakih štirinajst dni. V blokovskih naseljih bodo vse zabojnike odvažali pogosteje, vsak teden enkrat. Kot je opisal svetovalec direktorja na Snagi Igor Petek, "tako močnih sprememb doslej še ni bilo. Za uporabnika ni bila tako močna sprememba niti uvedba ločenega zbiranja bioloških odpadkov, ali pa uvedba zbiralnic".

Še dva dodatna zabojnika za vsako hišo

Na Snagi namreč ugotavljajo, da je v črnih zabojnikih, kamor naj bi metali le mešane komunalne odpadke, več kot 70 odstotkov odpadne embalaže, presenetljivo veliko je tudi papirja. Zato želijo zabojnike za različne vrste odpadkov postaviti čim bližje skupaj in na tak način povečati količino ločeno zbranih odpadkov v samostojnih gospodinjstvih. Vsako samostojno gospodinjstvo bo tako poleg črne kante za smeti v naslednjih mesecih dobilo še zabojnika za odpadno embalažo in papir. V blokovskih naseljih v postavitvi kant bistvenih sprememb ne bo, saj so že sedaj postavljene relativno blizu skupaj.

Cene odvoza odpadkov sicer določajo na ravni države, za zdaj pa velja, da je odvoz ločeno zbranih odpadkov za meščane načeloma brezplačen, plačljiv je le odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Petek predvideva, da bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov tudi v prihodnje precej dražji kot odvoz ostalih, tudi če bo odvoz ločeno zbranih odpadkov plačljiv, a o konkretnih cenah še ne more govoriti. "Želimo, da ostane položnica za uporabnika na enaki ravni, kot je sedaj, tudi če bodo določene storitve dražje. Na račun povečanega ločevanja bi zmanjšali te dodatne stroške," pravi Petek.

Spremembe, ki jih bodo kmalu občutili Ljubljančani, so skladne z osnutkom uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki (ki so ga na vladi sicer že obravnavali, a doslej še ne sprejeli). Januarja bodo na mestnem svetu tako obravnavali nov odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki je podlaga za opisane spremembe. Pred začetkom veljave odloka pa na Snagi načrtujejo še intenzivno obveščevalno akcijo za meščane.

Cilj državne direktive je tudi, da se reciklira več kot 50 odstotkov vseh odpadkov do leta 2015. "Mislimo, da bomo z načrtovanimi spremembami relativno hitro dosegli več kot 50 odstotkov ločenih frakcij. V letu, dveh bi lahko dosegli celo več kot 60 odstotkov ločenih frakcij," domneva Petek.

Vsi odpadki romajo v črni koš

Tak način zbiranja in odvažanja odpadkov pa že nekaj mesecev deluje na Brezovici. Snagini delavci so po uvedbi sprememb na terenu redno preverjali, kako so jih občani sprejeli. Naključno so izbrali črne zabojnike za smeti, jih izpraznili in temeljito pregledali njihovo vsebino. Sprva so bili rezultati porazni. Med mešanimi komunalnimi odpadki so se znašle smeti, ki niti slučajno ne sodijo tja. Kosti, meso, ostanki od zajtrkov, solate in drugi biološki odpadki. "Občani so se pritoževali, da iz črnih zabojnikov smrdi. To je vzrok. Če bi bili ti odpadki odvrženi v rjave zabojnike, nikakor ne bi smrdelo, saj le-te Snaga odvaža pogosteje," so ugotovili Snagini delavci, ki so v Brezovici preiskovali črne zabojnike.

Našli so tudi nekaj gradbenih odpadkov, azbesta in baterij, ki pa ne spadajo v nobenega izmed teh zabojnikov, temveč jih je treba odpeljati v zbirna središča. "A našli smo tudi nekaj prepoznavnih znakov tistega, ki je vse to odvrgel," so povedali Snagini delavci držeč položnico z osebnimi podatki. V Ljubljani je denimo za nepravilno odvržene odpadke predvidena globa med 200 in 5000 evri.

Na Brezovici se je nazadnje le obneslo

Nekateri odpadki v črnih zabojnikih so bili sicer ločeno zbrani, a občani so pogrnili na zadnjem koraku - ločeno zbranih odpadkov niso odvrgli v ustrezne zabojnike za papir, embalažo in steklo, ampak vse kar v črnega. No, to so kasneje storili Snagini delavci. "A tudi po sortiranju je med mešanimi komunalnimi odpadki ostalo še približno 30 odstotkov bioloških odpadkov, 15 odstotkov embalaže in 10 odstotkov papirja, vendar so bili ti odpadki že v takšnem stanju, da jih ni bilo več mogoče razvrstiti v ustrezne zabojnike za recikliranje," so povedali.

Sedaj v Brezovici, predvsem tam, kjer so samostojne hiše, ni več težav, ljudje so zelo hitro začeli vestno ločevati odpadke in se privadili na redkejše odvažanje zabojnikov, opažajo na Snagi. Ločeno zberejo več kot 50 odstotkov odpadkov, samo ločeno zbrane embalaže je 22 odstotkov. "Nekaj težav je le še tam, kjer so zabojniki za odpadke skupni in kjer se neločevanje skrije za sosedovo nevestnost. V Ljubljani bi lahko bilo tega več, saj je toliko več blokovskih naselij," še pravi Petek.