V Snagi že dalj časa beležijo porast tatvin odpadnega papirja iz zabojnikov, ki jih občani uporabljajo za ločeno zbiranje odpadkov. Ocenjujejo, da gre za organizirano dejavnost, zato občane še naprej prosijo, da ob sumu takšnih dejanj pokličejo na telefonsko številko Snage 014779666.

Tatovi odtujijo 20 odstotkov količin papirja, ki jih občani ločeno zberejo, kraje pa so najpogostejše ob koncih tedna. Papir je tržno blago, zato cena niha. Trenutno cena za tono papirja znaša 75 evrov, medtem ko je bila spomladi 90 evrov. Zaradi velike škode se je Snaga letos odločila za varovanje zabojnikov z intervencijo in v zvezi s krajami septembra začela sodelovati z družbo za varovanje Sintal.

Pretekli konec tedna so se tatovi lotili zabojnikov na Jamovi, Suhadolčanovi, Bilečanski, Cesti 24. Junija, Poti v Hrastovec, na Glinškovi ploščadi ter na Rusjanovem trgu. V nekaterih primerih so v tatvine vključili tudi svoje otroke. Tatvine papirja poleg povzročanja škode javnemu podjetju tudi ogrožajo uresničevanje evropske direktive, ki od držav članic EU zahteva, da do leta 2020 reciklirajo vsaj 50 odstotkov odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih (papir, embalaža, steklo).

Ukraden papir namreč ni prištet h količinam ločeno zbranih frakcij. Tatvine za Snago pomenijo tudi dodatne materialne stroške, saj tatovi med vlomom v zabojnike poškodujejo mehanizem za njihovo zaklepanje. V Snagi škodo, ki nastaja zaradi vlomov v zabojnike in nerealizirane prodaje, ocenjujejo na 100.000 evrov letno.