Zasebnega partnerja, ki bo sodeloval v tem javno-zasebnem partnerstvu, pa na mestni občini kljub temu še vedno niso izbrali. Vodja Centra za informatiko Ana Seliškar je pojasnila, da postopek izbire ni končan, saj še vedno usklajujejo pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Naj spomnimo, mesto je od prispelih petih ponudb izbralo ponudbi Telekoma Slovenije, ki bi sodeloval s partnerjem Nil Podatkovne komunikacije, in Telemacha, ki se je povezal s podjetjema In.life in Siemens Enterprise Communications. Z obema konzorcijema se je mesto nato naslednje mesece pogajalo v sklopu konkurenčnih dialogov, saj so želeli na takšen način čim bolje doreči projekt vzpostavitve brezžičnega interneta in določiti, kakšne bodo ugodnosti in obveznosti tako mesta kot javnega partnerja, kot tudi izbranega zasebnega partnerja. Na vprašanje, zakaj pogajanja trajajo tako dolgo, je Seliškarjeva odgovorila, da zato, ker je predmet javnega naročila kompleksen in ker so se med dialogom s ponudnikoma "pojavile mnoge zadeve, ki jih je bilo treba razčistiti".

Seliškarjeva ni navedla konkretnega datuma, kdaj bo mesto objavilo končno povabilo k oddaji ponudb, vendar Boris Ziherl iz Telekoma Slovenije ocenjuje, da bodo razpisni pogoji objavljeni v naslednjem tednu ali dveh. Ko bo končno povabilo objavljeno, bosta oba ponudnika imela 45 dni časa za pripravo svojih končnih ponudb, je pojasnila Seliškarjeva, kar pomeni, da ožje mestno središče letos skoraj zagotovo ne bo omreženo z brezžičnim internetom.

Da bo središče mesta težko omrežiti še letos, se strinja tudi Ziherl, saj gre po njegovih besedah, za obsežen projekt, ki sicer odpira velike priložnosti, "hkrati pa tudi nalaga, predvsem v fazi izvedbe, velike obveznosti tako zasebnemu kot javnemu partnerju". Ziherl pri tem opozarja, da je pri takšnem projektu veliko izzivov, in sicer od same izvedbe do vzdrževanja omrežja in razvijanja vedno novih storitev, ki bodo naredile omrežje zanimivo za uporabnike, in poleg tega še zagotovile minimalni donos na investicijo zasebnega partnerja.

"Telemach je predstavil svoja izhodišča in želje ter zmožnosti, zdaj pa je na potezi občina," so na Telemachu kratko komentirali potek razpisa. Več o svoji končni ponudbi niso želeli povedati, o tej temi so bili skrivnostni tudi na Telekomu Slovenije. Da bi izvedeli, kako naj bi deloval projekt brezplačnega brezžičnega internetnega omrežja v Ljubljani, smo vprašali na mestni občini, a nam je Seliškarjeva odgovorila, da bodo projekt javnosti predstavili šele, ko bo končan postopek izbire zasebnega partnerja. Prav tako ni želela izdati podatka, kakšna je vrednost celotnega projekta.

Če bodo na mestni občini na koncu le izbrali enega od dveh ponudnikov, Seliškarjeva ocenjuje, da bi bil celoten projekt vzpostavitve brezplačnega brezžičnega interneta lahko dokončan do konca leta 2013. Toda če po objavi končnih razpisnih pogojev ne bodo prejeli ustrezne ponudbe, na mestni občini ne bodo opravili izbire, kar pomeni, da se bo postopek izbire zasebnega partnerja precej podaljšal, kot so sprva predvideli na mestni občini.