Po napovedih predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonka Vukadinoviča in generalne sekretarke Dragice Kekec, se bodo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delajo na podobnih delovnih mestih v drugih zdravstvenih zavodih, stavki pridružili v primeru, da se zadeva ne reši.

Okoli 160 medicinskih sester, ki delajo v enotah intenzivne terapije III, je danes namreč začelo stavkati. Za stavko so se medicinske sestre, ki opravljajo določena dela diplomiranih medicinskih sester, odločile zaradi, kot trdijo, kršitev pogodb o zaposlitvi.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva opozarjajo, da si reprezentativni sindikati že od same uveljavitve novega plačnega sistema prizadevajo za sistemsko ureditev in ustrezno plačilo srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na delovnih mestih, kjer opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

Da bi to rešili, so izvedli številne usklajevalne sestanke med sindikati in ministrstvom za zdravje, prav tako so podali številne predloge aneksov h kolektivni pogodbi za ureditev nastalih nepravičnih razmerij, a se do danes zadeva ni uredila, so še dodali v sindikatu.

Takojšnjo ureditev razmer od odgovornih pričakujejo tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva, kjer prav tako podpirajo stavkajoče v UKC Ljubljana. Kot so opozorili, se sindikati s področja zdravstva vse od uveljavitve novega plačnega sistema trudijo rešiti problematiko srednjih medicinskih sester, vendar zaradi neodzivnosti najodgovornejših doslej ni bilo uspeha. Po njihovem mnenju gre za problematiko, s katero se srečujejo v skoraj vseh bolnišnicah, ne le v UKC Ljubljana.

Podporo medicinskim sestram izražajo tudi v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Do stavke je prišlo zaradi čedalje bolj nevzdržnih anomalij plačnega sistema in neustreznih rešitev za storitveni del javnega sektorja, je v sporočilu za javnost zapisal predsednik sindikata Konrad Kuštrin.

Po njegovem mnenju gre za tog in birokratski plačni sistem, ki ne upošteva razlik med storitvenim delom javnega sektorja in delom državne in lokalne uprave. Stavka medicinskih sester po Kuštrinovih navedbah tako potrjuje stališče Fidesa, da sedanji plačni sistem, ki zaradi popolne nefleksibilnosti ne dopušča možnosti ustreznih popravkov, ni ustrezen za storitveni del javnega sektorja.

V Fidesu pričakujejo, da bo stavka prispevala k takojšnji rešitvi problemov, ki so se po njihovem mnenju pokazali že ob uveljavitvi novega plačnega sistema in da bodo odgovorni nemudoma poiskali ustrezne rešitve. Hkrati v Fidesu pričakujejo, da bo stavka organizirana tako, da bo zagotavljala zakonski minimum delovnega procesa in še zlasti zdravstveno oskrbo življenjsko ogroženih bolnikov.

Vlada sprejela aneks h kolektivni pogodbi za srednje medicinske sestre

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Gre za ureditev delovnih mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre, ki izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

Problematiko je vlada že poskušala urediti v zakonu in je ustrezno besedilo vključila predlog zakona o zdravstveni dejavnosti. Zaradi zamika pri obravnavi pa so se odločili, da pravno podlago za ustrezna razporejanja srednjih medicinskih sester uredijo z aneksom h kolektivni pogodbi, so sporočili z vlade.

Zaradi neurejenih razmer je danes začelo stavkati okoli 160 medicinskih sester Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC), ki opravljajo določena dela diplomiranih medicinskih sester. Kot so navedle, jim je vodstvo pred kratkim dalo v podpis nove, zanje slabše pogodbe, ki jih sestre niso podpisale. Kljub temu pa so jim zadnjo plačo izplačali na podlagi teh nikoli podpisanih pogodb, po katerih sestre ne bi več imele priznanih napredovanj, ki so jih v preteklosti dosegle za delo diplomirane sestre. Zaradi tega naj bi bile nekatere tudi ob več sto evrov.

V vodstvu UKC so ob tem zagotovili, da so šli v takšne pogodbe, ker so bili prisiljeni zagotoviti zakonitost. Po lanskem upravnem nadzoru jim je namreč ministrstvo za zdravje naložilo, da vse sodelavce razporedijo na nižje plačana delovna mesta.

Dodali so, da je vlada tista, ki v trenutnem primeru lahko zagotovi sistemske rešitve. Rešitev zapleta je po njihovih besedah zato na strani Sindikata kliničnega centra in vlade, sami pa bodo sodelovali pri razreševanju nastale situacije.

Sprejeti aneks naj bi rešil del nastalih težav. V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ga sicer podpirajo, a za stavkajoče medicinske sestre v takšni obliki ni sprejemljiv.