O sestanku je v začetku oktobra poročal poslovni dnevnik Finance, zanikanje ministrstva pa so na laž postavili tudi v trboveljski družbi Lafarge cement.

Srečanje s predstavniki ministrstva za okolje in prostor je za Delo potrdil tudi Andrej Sopotnik, vodja komuniciranja v Lafarge cement. To naj bi se zgodilo 3. oktobra, ko je ministrstvo razpisalo dodatno ustno obravnavo s predstavniki trboveljskega podjetja in s stranskima udeležencema v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja za Lafarge cement. Na izrecno vprašanje Dela, ali so se sestali tudi z ministrom za okolje Rokom Žarnićem, je vodja komuniciranja najprej to potrdil, kasneje pa je srečanje z ministrom zanikal.

Po pisanju Financ, so na oktobrskem srečanju predstavniki trboveljske cementarne ministrstvu za okolje predstavili razloge za umik inšpektorjeve odločbe in podatke o meritvah izpustov od januarja 2009 do marca letos. Srečanje je bilo v času, ko je moralo ministrstvo kot drugostopenjski organ odločiti o pritožbi trboveljske družbe na Arsovo prepoved sosežiga. Na ministrstvu pa so prezrli vprašanje Dela, ali ni takšen sestanek zato sporen. Po odločbi okoljskega inšpektorja Lafarge cement ne sme vse do pravnomočnosti odločbe o okoljskem dovoljenju sosežigati oziroma sme proizvajati cement le brez uporabe odpadnih olj, gum in plastike. Evropska banka za obnovo in razvoj, solastnica Lafarge cementa, se je pred časom želela sestati z ministrom Rokom Žarnićem in premierom Borutom Pahorjem - s slednjim se je tudi sestala.

Po pisanju Dela, bodo okoljski aktivisti iz Eko kroga jutri na državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivih dejanj, opuščanja dolžnih dejanj in nevestnega dela v zvezi z nadzorom nad Lafargeevimi meritvami podali kazensko ovadbo proti Emilu Žerjalu, predstojniku inštituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor (ZZVM), Marjanu Sajku, vodji oddelka za tehnologijo okolja ZZVM, in proti ZZVM kot ustanovi. Slovenski akreditaciji bodo hkrati predlagali odvzem akreditacije za ZZVM.

Ovadba jih bremeni krive izpovedi glede porabe klinkerja v dobro naročnika storitev Lafare cementa, napačnih izračunov, opuščanja potrebnih meritev in nezakonitega popravljanja podatkov o izpustih iz trboveljske cementarne – med drugim tudi rakotvornega benzena, pri katerem je bil po prvotnih podatkih Lafarge cementa z dobrimi 2600 kilogrami benzena v zrak lanski slovenski rekorder, nato pa so na ZZVM podatke prikazali polovico manjše.

Marjan Sajko, ki je za ovadbo izvedel iz medijev je za Delo povedal, da če Eko krog meni, da ima utemeljene razloge za ovadbo, se bodo tudi oni enako utemeljeno branili vsakega suma. Ob tem je zanikal prirejanje rezultatov meritev v dobro trboveljske cementarne. V Eko krogu pripravljajo tudi ovadbe proti predstavnikom trboveljske cementarne, ki so na zadnji ustni obravnavi na ministrstvu pod prisego podajali lažne podatke.