Veto na novelo kazenskega zakonika je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem (na sliki spodaj). Ti so kritični do predvidenega zaostrovanja kaznivosti uporabe na internetu prosto dostopnih avtorsko zaščitenih datotek, predvsem filmov, glasbe in sorodnih produktov zabavne industrije ter računalniške programske opreme. Po njihovi oceni gre za znaten odmik nazaj v razvoju sodobnega urejanja avtorskih pravic na internetu.

Minister Zalar: Sledijo finančne sankcije

Minister za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar pa je državne svetnike opozoril, da novela kazenskega zakonika zasleduje več ciljev, na prvo mesto pa postavlja učinkovitejši pregon in sojenje v zadevah gospodarskega kriminala. Poleg tega pa spremembe zakonika varujejo otroke pred spolnim izkoriščanjem, poudarja. Dodal je še, da bodo Slovenijo v primeru neuveljavitve zakonika doletele finančne sankcije Evropske komisije. Zalar je svetnike pozval, naj veta ne izglasujejo, saj gre za zelo resne stvari.


Foto: Daniel Novakovič/STA

"Ali hočemo imeti učinkovit pregon gospodarskega kriminala ali ne, ali hočemo zaščititi naše otroke pred spolnimi zlorabami in izkoriščanjem ali ne," je dejal pred začetkom seje.

V razpravi je veliko državnih svetnikov opozarjalo na "medijsko kampanjo" ministra Zalarja za uveljavitev kazenske zakonodaje. Tudi predsednika DS Blaža Kavčiča (na fotografiji spodaj) je zmotila Zalarjeva "kampanja" proti državnemu svetu. Prepričan je tudi, da novela kazenskega zakonika prinaša amnestijo za vrsto "tajkunskih" kaznivih dejanj. Večina svetnikov je nato odložilni veto izglasovala, zato bo moral državni zbor o zakonu odločati še enkrat, tokrat bodo za potrditev potrebni glasovi vsaj 46 poslank in poslancev.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Veto tudi na novelo zakona o preoblikovanju Loterije

Državni svet je z 22 glasovi za in sedmimi proti izglasoval tudi odložilni veto na novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Veto je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem, sicer tudi predsednikom Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Novela po njihovem mnenju posega v ustaljen in dobro delujoč način razporejanja namenskih sredstev Loterije Slovenije invalidskim in humanitarnim organizacijam. "Ta sistem je uspešen, daje zelo dobre rezultate," je na seji poudaril Šuštaršič.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Ob tem je opozoril, da novela ni podprta z nobenimi številčnimi podatki, ocenami učinkov in tudi ne s primerjavami, kako se ta sredstva razporejajo v drugih državah EU. Če so potrebne spremembe, naj se izpostavijo neki argumenti, je pozval. Noveli je očital, da je njena bistvena posledica izključno v tem, da se predstavnikom invalidskih organizacij odvzema možnost legalnega in avtonomnega imenovanja svojih predstavnikov. Ključna novost novele je zmanjšanje števila članov sveta Fiha z dosedanjih 30 na 23 članov. Člani sveta pa ne bi smeli biti funkcionarji invalidskih in humanitarnih organizacij.

Veto še na novelo zakona o gospodarskih družbah

Državni svet je v nadaljevanju današnje seje s 25 glasovi za in dvema proti sprejeli še odložilni veto na novelo zakona o gospodarskih družbah. Svetniki so ocenili, da je zakonska novela protiustavna in neprimerna. Novelo zakona o gospodarskih družbah je pripravila skupina poslancev s prvopodpisanim Radovanom Žerjavom (SLS). Njen temeljni cilj je preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb osebam, ki so bili družbeniki, delničarji z več kot 25-odstotnim lastniškim deležem ali člani poslovodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oz. so imele takšen status v družbi največ dve leti pred tem.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Veto je predlagala interesna skupina delodajalcev, ki je opozorila, da posega v pravice do zasebne lastnine in svobodne izbire dejavnosti oz. poklica in ni sorazmerna začrtanemu cilju Kot je v imenu predlagateljev pojasnil državni svetnik Borut Meh, je zakon neprimeren in je posledica nefunkiconiranja pravosodnega sistema. Nekatere rešitve pa so po njegovi oceni protiustavne, saj poslovodnim delavcem in nadzornikom onemogočajo opravljati njihovo delo, čeprav jim ni bila dokazana nobena krivda.

Takšne rešitve po njegovih besedah ne gredo v smer pravne države, področje, ki ga je želele urediti predlagatelj zakona, pa je že urejeno v insolvenčni zakonodaji, a se ta žal slabo izvaja. Da je zakon škodljiv in protiustaven, je opozorila tudi Alenka Avberšek iz Gospodarske zbornice Slovenije. Zato je državne svetnike pozvala, naj podprejo veto, saj bodo s tem rešili stiske mnogih, ki jih prizadela plačilna nedisciplina. Svetniki so takšnim argumentom sledili in z veliko večino izglasovalo veto. DZ bo moral sedaj o zakonu ponovno odločati, tokrat bo potrebna absolutna večina poslanskih glasov.

Veto na odvzemu premoženja in kazenski postopek

Državni zbor bo moral ponovno odločati tudi o noveli zakona o kazenskem postopku ter zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Državni svetniki so namreč tudi na ti dve zakonski besedili izglasovali odložilni veto.

Veto na novelo zakona o kazenskem postopku je vložila komisija za državno ureditev, ki meni, da zakonske določbe niso premišljene. Državni svetnik Mihael Jenčič je opozoril na novost, ki jo prinaša zakon, predobravnavni narok, po katerem osumljenec nima pravice predlagati dokazov v svojo korist, poleg tega pa obdolženec ne more preklicati priznanja krivde.

Opozoril je, da se takšen zakon ne bi smel sprejemati zato, da bi državni organi hitreje in bolj učinkovito zaključili postopke, pač pa bi moral veljati zlasti za storilce, ki morajo imeti določeno zaščito. Jenčič zakonskemu predlogu očita, da se preveč zgleduje po ameriškem sistemu.

Zalar pa poudarja, da ima institut predobravnavnega naroka velika večina evropskih držav, obdolženec pa ima v njem ves čas zagotovljeno obvezno obrambo. Opozarja še, da ima Slovenije zelo visoke standarde pravic obdolžencev, ki se z omenjeno novelo prav nič ne znižujejo.

Ne gre za prenos sistema, a argumenti niso pomagali

Zavrnil je tudi očitke, da gre za prenos ameriškega sodnega sistema. Pri nas se po njegovih besedah ne more zgoditi "Al Capone, ki bi priznal davčno utajo, da bi se izognil obtožbi za umor". Svetnike je pozval, naj veta ne podprejo, saj zakonska novela uvaja "zelo zelo pomembno novost".

A večine svetnikov ni prepričal, saj je za vložitev veta glasovalo 15 svetnikov, proti pa dva.

Komisija za državno ureditev je vložila tudi predlog za odložilni veto na zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Po Jenčičevih besedah je zakon sicer politično všečen, strokovno pa izjemno vprašljiv. Opozarja, da bo za uvedbo finančne preiskave zadostoval že najnižji možen standard, to je razlog za sum. To pomeni, da bo za uvedbo preiskave zadostovala že anonimna ovadba, je poudaril.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Po mnenju komisije za državno ureditev zakon tudi nesorazmerno kriminalizira gospodarsko dejavnost, poleg tega pa izhaja iz predpostavke, da je celotno premoženje, ki ga je posameznik ustvaril, pridobil s kaznivimi dejanji.

Po mnenju mnogih preblag, a veto vseeno izglasovan

Juri, sicer prvopodpisani pod zakon, pa je poudaril, da je odvzem nezakonito pridobljenega premoženja najbolj učinkovito sredstvo za boj proti organiziranemu in gospodarskemu kriminalu. Opozoril je še, da je bil v DZ potrjen z veliko večino, poleg tega pa je po mnenju mnogih še preblag.

Finančna preiskava je po njegovih besedah namenjena "velikim ribam", poleg tega pa je v zakonu toliko varovalk, da ni možnosti, da bi ga kdo zlorabil. Tudi Zalar je opozoril, da bi veljal samo za najhujša kazniva dejanja in ne kar za vsa. Dodal pa je, da ta zakon že postaja "tiger s polomljenimi zobmi", saj so svetniki izglasovali veto na novelo kazenskega zakonika, s katero je tesno povezan.

Svetniki so tudi na ta zakon vložili veto, tokrat sicer s tesnejšo večino, saj jih je za glasovalo 11, proti pa deset.