Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da že na olimpijskih igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK polnopravno vključen 5. februarja 1992. Slovenski športniki so pod slovensko zastavo in Prešernovo Zdravljico na olimpijskih igrah prvič nastopili februarja 1992 na zimskih igrah v Albertvillu v Franciji. Prvo kolajno pod slovensko zastavo so po zaslugi veslačev (Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu brez krmarja ter Jani Klemenčič, Sadik Mujkič, Sašo Mirjanič in Milan Janša v četvercu brez krmarja, oboji bronasti) osvojili šest mesecev kasneje na poletnih igrah v Barceloni leta 1992.

Današnja združena organizacija z nazivom Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je bila ustanovljena s sklepom o združitvi, ki so ga članice Olimpijskega komiteja Slovenije in takratne Športne zveze Slovenije sprejele na ločenih sejah svojih skupščin 22. decembra 1994. Še istega dne je bila tudi prva seja skupščine nove, združene organizacije.

OKS-ZŠZ je osrednja športna organizacija v Sloveniji in krovna organizacija velikega dela društvene organiziranosti športa. Prav društvena organiziranost športa, v katero je bilo po ocenah iz leta 2009 vključenih približno 85.000 registriranih športnikov (od tega približno 5000 kategoriziranih) in skoraj 350.000 slovenskih državljanov, je najpomembnejši nosilec športne dejavnosti v Sloveniji.

OKS-ZŠZ v letu 2011 v svoji strukturi združuje 113 članov, od tega 85 športnih zvez občin, 68 nacionalnih panožnih športnih zvez ter prek njih večino športnih društev. V Sloveniji je registriranih več kot 7000 športnih društev, ki predstavljajo več kot 35 odstotkov vseh registriranih društev v Sloveniji. Šport je v Sloveniji razvit in priljubljen, saj se z njim stalno ali občasno ukvarja kar 64 odstotkov prebivalstva, kar Slovenijo v evropskem vrhu uvršča tik za skandinavske države.

Olimpijski komite Slovenije ima tudi zanimiv logotip. Tega je marca 1999 potrdil tudi MOK. Logotip je sestavljen iz znaka in imena. Znak sestavljajo štirje elementi: posoda za olimpijski ogenj kot značilnost in simbol vsake olimpijade, olimpijski krogi, ki so po predpisih MOK obvezen element logotipa vsakega nacionalnega olimpijskega komiteja, troglavi lik, simbol Triglava, ki se spodaj zaključuje s simboličnim prikazom valovanja morja in plamenica, simbol olimpijskega ognja.