OECD v poročilu ugotavlja, da je število brezposelnih v njenih članicah, med njimi je tudi Slovenija, sredi letošnjega leta sicer upadlo na nekaj čez 44 milijonov, kar pa je še vedno 13 milijonov več kot tik pred izbruhom svetovne gospodarske in finančne krize.

"Od vseh značilnosti finančne in gospodarske krize je prav visoka stopnja brezposelnosti najbolj viden izraz izziva, ki ga prinaša ponovna vzpostavitev vzdržne rasti. To je človeški obraz krize," je ob tem v Parizu povedal generalni sekretar OECD Angel Gurria in dodal, da morajo oblasti v državah članicah takoj ukrepati.

OECD ob tem opozarja, da se je tveganje, da bi se visoka stopnja brezposelnosti ustalila, povečalo, saj se je močno okrepila dolgotrajna brezposelnost. V ZDA se je delež brezposelnih, ki so že več kot leto dni brez dela, potrojil na rekordnih več kot 30 odstotkov, v Španiji pa presega 40 odstotkov. Med največjimi članicami OECD je dolgotrajna brezposelnost upadla le v Nemčiji.

Prioriteta mora biti tudi pomoč mladim. Stopnja brezposelnosti med mladimi, starimi med 15 in 24 let, je v državah članicah OECD v letošnjem prvem četrtletju dosegla 17,4 odstotka, medtem ko je pri starejših od 25 let sedemodstotna. Pomembno je, da mladi ne zapadejo v dolgotrajno brezposelnost in ne izgubijo stika s trgom dela, opozarja OECD.

Države bi morale ohraniti denarno podporo brezposelnim ali jo celo okrepiti, kjer je relativno nizka in slabo dostopna ter kjer se brezposelni, ki so že dlje časa brez dela, soočajo z velikim tveganjem zdrsa v revščino in socialno izključenost, menijo v OECD in hkrati dodajajo, da je treba denarno podporo združevati z učinkovitimi programi ponovnega zaposlovanja.

OECD je v torek objavljenem poročilu ob tem opozorila, da je v času krize še posebej pomembna dobra izobrazba. Izguba delovnega mesta je bila pri posameznikih z univerzitetno diplomo v času svetovne gospodarske krize precej redkejša kot pri slabo izobraženih.

"Za vsako ceno se moramo izogniti tveganju izgubljene generacije. Vlade si morajo kljub omejenim proračunom še naprej prizadevati za ohranitev kakovosti izobraževanja, še posebej pri tistih, ki so najbolj izpostavljeni tveganjem. Pri vlaganju v izobraževanje ne gre le za denar, gre za vlaganje v ljudi in prihodnost," je povedal Gurria.