Avgusta se je na novo prijavilo 6500 brezposelnih oseb, kar je 11,8 odstotka manj kot mesec prej. Med novo prijavljenimi je bilo 696 iskalcev prve zaposlitve, 1896 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 2769 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Od 7.066 brezposelnih oseb, ki jih je julija Zavod odjavil iz evidence, pa se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4051, kar je 1,7 odstotka več kot julija, v primerjavi z lanskim avgustom pa je bilo zaposlitev za 2,2 odstotka več. 

V prvih osmih mesecih se je na Zavodu prijavilo 61.244 brezposelnih oseb, med njimi največ oseb, ki so izgubile zaposlitev za določen čas (28.498), prijavilo pa se je še 6561 iskalcev prve zaposlitve ter 16.367 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. V enakem času se je iz evidence zavoda odjavilo 64.269 ljudi, od katerih jih je zaposlitev dobilo 42.732 oziroma skoraj petina več kot v enakem obdobju lani.

Avgusta se je v primerjavi z julijem brezposelnost povečala v treh območnih službah Zavoda, v OS Trbovlje (za 2,7 %), v OS Koper (za 1,8 %) in v OS Novo mesto (za 0,5 %), v ostalih devetih pa se je zmanjšala, najbolj v severovzhodnem delu Slovenije in na Koroškem. Brezposelnost sicer še naprej ostaja višja kot pred letom v vseh območnih službah Zavoda, razen v OS Murska Sobota, kjer je bila za 4,9 odstotka manjša kot avgusta lani.

Po julijskem zmanjšanju se je avgusta znova povečalo povpraševanje delodajalcev po delavcih, in sicer so v avgustu prijavili 17.237 prostih delovnih mest, kar je 10,9 odstotka več kot julija in 15,5 odstotka več kot avgusta 2010. V prvih osmih mesecih leta 2011 so delodajalci prijavili 131.170 prostih delovnih mest, največ na področju predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih.