Ruševine gladiatorske šole v Carnuntumu so del mesta, ki je pred 1700 leti cvetelo 45 kilometrov vzhodno od Dunaja in je imelo 50 tisoč prebivalcev. Mesto je bilo veliko vojaško in trgovsko oporišče, ki je povezovalo razvlečeno vzhodno ozemlje Rima z osrednjimi in severnimi provincami.

Ruševine sicer ostajajo pod zemljo, a so jih začrtali s pomočjo radarja. Strokovnjaki pravijo, da se odkritje lahko primerja s slavnim Ludus Magnusom, ki je bil največja gladiatorska šola v Rimu. Pravijo celo, da je avstrijsko najdišče bogatejše od znane rimske ruševine. Pod zemljo naj bi se skrival celo ostanek debelega lesenega stebra, ki so ga mladi gladiatorji pri urjenju uporabljali za nasprotnika.

"Gre za svetovno senzacijo v pravem pomenu besede,“ je povedal Erwin Pröll, deželni glavar Spodnje Avstrije. Pri arheološkem parku Carnuntum pravijo, da je najdišče "edinstveno na svetu“, kar se tiče popolnosti in razsežnosti.

Gladiatorski kompleks je del najdišča, ki se razteza na desetih kvadratnih kilometrih in zajema celotno antično mesto. Uprava najdišča še nima jasnega datuma, ko se bodo začela izkopavanja, saj se morajo strokovnjaki prvo zediniti glede načrtov, ki bi omogočili ohranitev kar največjega dela ruševin.