V izjavi za javnost je Brešar zapisal, da je revizorska hiša PricewaterhouseCoopers, ki je opravila revizijo poslov v Tešu, ugotovila, da so bile informacije, ki sta jih februarja letos podala Teš in Holding Slovenske elektrarne, nepopolne, kar je zahtevalo dodatno obdelavo, z namenom zagotovitve njihove uporabnosti v analizah.

Glede Teševih dobaviteljev - družb Andrejc, Cigrad, DBSS in Kovinarstvo Sovič, o katerih v arhivih družbe po navedbah nekaterih medijev ni bilo mogoče najti nobenih informacij, je Brešar pojasnil, da so revizorji ugotovili, da razpisne dokumentacije in pogodb, vezanih z začetnim imenovanjem omenjenih dobaviteljev, ni bilo mogoče najti v arhivih, ker je bila ta dokumentacija v skoraj vseh primerih starejša od 10 let. Skladno z zakonodajo pa takšno dokumentacijo ni treba hraniti v arhivu.

Po trditvah Brešarja je revizor zapisal, da je vseeno imel vpogled v razpisno dokumentacijo za dve pogodbi, ki sta bili dodeljeni družbi Vas leta 2003 in 2010 ter v pogodbo, ki je bila dodeljena podjetju DBSS februarja leta 2002 za vzdrževanje kurilnega sistema. "V vseh treh primerih sta izbrana dobavitelja Vas ter DBSS predložila najnižjo ponudbo in izpolnjevala tehnične zahteve Teša", pravi Brešar, ki je projekt Teš 6 vodil do razrešitve konec leta 2010.

Opozoril je tudi, da omenjene družbe niso sodelovale v projektu Teš 6. "Zgrožen sem nad metodo nenehnega ponavljanja netočnosti in neresnic ter politično lahkotnega blatenja ljudi, ki so in še vedno strokovno bdijo nad izvajanjem projekta Teš 6," je še zapisal Brešar.