Nagrado za najboljšo storitev v oblaku bodo prejela podjetja Xlab, Intera in Nil, ki so vsa med najboljšimi zaposlovalci izbora Zlata nit. Nil je lanski najboljši zaposlovalec med srednje velikimi podjetji, Intera in Xlab pa letošnja finalista v kategoriji malo podjetje. Xlab je prejel tudi posebno priznanje za oblikovanje inovativne organizacijske kulture.

Za najboljši primer uporabe storitve v oblaku v gospodarstvu bosta nagrajeni podjetji EuroPlus, Špica International, najboljše slovensko start-up podjetje s področja računalništva v oblaku je Diventic, za najboljši primer uporabe storitve v oblaku v javni upravi pa nagrada tokrat ne bodo podelili.

Zmagovalci vseh treh kategorij, Xlab, EuroPlus in Diventic, bodo sodelovali tudi na evropskem tekmovanju EuroCloud, ki se bo odvijalo v okviru kongresa v Luksemburgu. Slovenija bo tam sodelovala tudi z razvojno raziskovalnim projektom računalništva v oblaku KC Class -Cloud Assisted ServiceS, ki je eden večjih evropskih projektov s področja raziskav in razvoja in je razdeljen v sedem podkategorij: P1 - Infrastruktura v oblaku – IaaS, P2 - Platforma v oblaku – PaaS, P3 - Podpora za razvoj SaaS, P4 - Podpora procesom za trajnostni razvoj in kakovost življenja, P5 - Podpora in izvajanje učenja preko oblaka, P6 - Stroškovno učinkovito vertikalno povezovanje v logistiki, P7 - storitve za podporo zdravstvu in varovanju okolja v oblaku. Projekt je moč spremljati tudi na uradni spletni strani www.kc-class.eu.