Družba KPMG pod drobnogledom v Merkurju in Savi

Revizor Merkurja Mahnič je, kot je znano, lani preklical že izdelano revizorsko mnenje, ker je želel preveriti še nekatere medijsko izpostavljene posle, med njimi posojila Merfinu in družbi HTC Dva, ki je kupila več Merkurjevih trgovskih središč. Odločitev revizorja, da umakne svoje mnenje, se je v primeru Merkurja zgodila prvič. Revizor je pojasnil, da so mnenje preklicali zato, ker so se pojavile informacije o obstoju listin, ki v poslovnih knjigah Merkurja niso bile evidentirane. Drugo mnenje, izdano šele konec avgusta, je bilo znatno obširnejše, vključevalo je pojasnila o posojilih družbi HTC Dva ter opozorila na resne likvidnostne težave Merkurja. Lanske rezultate Merkurja revidira revizijska družba Deloitte Revizija.

Spomnimo, da je skupščina Merkurja februarja podprla tudi predlog posebne revizije poslov Merkurja z Merfinom, Merfinom dva, Merfinom tri, Merfinom štiri in podjetjem HTC Dva. Vse omenjene družbe so povezane z nekdanjim menedžmentom Merkurja na čelu z Binetom Kordežem. Posebno revizijo je predlagala Sava, po naših neuradnih informacijah pa se sedaj zaradi poslov z Merkurjem obeta nadzor Savinemu revizorju, tudi v tem primeru družbi KPMG.

Gradbince revidirajo majhne revizijske družbe

Družba UHY je v letih 2008 in 2009 ustvarila okoli 570.000 evrov prihodkov, poslovanje s SCT pa je družbi leta 2009 prineslo nekaj manj kot 125.000 evrov, torej petino vseh prihodkov. Revizorjevo mnenje je bilo brez pridržkov.

Gradbena podjetja v Sloveniji praviloma revidirajo manjše revizijske družbe. Primorje tako revidira Revizijski center, ki ustvari v poslu s Primorjem prav tako okoli petino svojih prihodkov. Ti so v letih 2008 in 2009 po javnih podatkih dosegali od 500.000 do 600.000 evrov. CGP je revidirala družba Dinamic s približno 670.000 evri letnih prihodkov.

Gradbeno podjetje GPG - o izčrpavanju podjetja smo v Dnevniku obširno poročali - je v minulih letih revidiral eden od velikih štirih, in sicer Ernst&Young. Revizorka je računovodske izkaze za leto 2005 sicer pospremila z opozorilom o oddelitvi za okoli 17,5 milijona evrov premoženja in o zmanjšanju poslovanja, naslednja tri leta pa ni bilo v revizorjevem poročilu ne opozoril ne vsebinskih pojasnil, čeprav je revizijo opravljala ista revizorka. Revizijo poslovanja GPG v letu 2009 je opravila družba BDO. Tudi ta kakšnih dodatnih pojasnil ni pripravila.

Čeprav velja prepričanje, da so številne manjše revizijske hiše odvisne od velikih naročnikov, zaradi česar naj bi bile tudi manj pripravljene v pojasnjevalnih odstavkih revizorja razkrivati svoje pomisleke, pa navedeno vedno ne drži.

Mariborski gradbinec MTB je revizijo rezultatov leta 2008 zaupal ljubljanski revizijski družbi Constantia, ki je glede na prihodke manjša od vseh prej navedenih. Pooblaščena revizorka Barbara Nose je v poročilu podvomila, da bo podjetje še lahko delovalo in izdala odklonilno mnenje. Naslednje leto je MTB izbral novega revizorja.

Neuradno: Revizor CPM, Vegrada, Adrie Ankaran na poti do izgube dovoljenja

Pod drobnogled naj bi nadzorniki dela revizorjev vzeli tudi revizorja revizijske družbe Renoma, Marka Kolešo. Ta si je za revidiranje podjetja CPM že prislužil kazensko ovadbo upnikov. Isti revizor je revidiral tudi izkaze Vegrada v letih 2008 in 2009. Vsako leto je za poročilo prejel 67.900 evrov. Primerjava Kolešovih poročil za CPM v letih 2008 in 2009 ter za Vegrad v letu 2008 kaže, da je spremenjeno le ime revidiranca. Mnenja so povsem enaka, medtem ko je pri Vegradovem poročilu za leto 2009 le izdal mnenje s pridržkom. Tudi za revidiranje računovodskih izkazov Vegrada si je Koleša po naših neuradnih podatkih že prislužil prijavo.

Renoma je med drugim revidirala tudi družbo Adria Ankaran, in sicer po naših podatkih cenitev stvarnega vložka. Zaradi domnevnega poskusa divjega lastninjenja družbe Adria Ankaran so koprski kriminalisti na okrožno državno tožilstvo v Kopru vložili štiri kazenske ovadbe.

katja.svensek@dnevnik.si