"Občina lani ni izpolnila obljub in od tega plačila nismo imeli taksisti ničesar," pravi Nataša Ornek iz taksi podjetja Laguna. "Denimo pozimi postajališča niso bila niti očiščena snega, na njih ni niti košev za smeti ali pepelnikov, ničesar," opisuje. "Nekateri naši taksisti so se zato odločili, da takse letos zavestno ne bodo plačali. Nadzora tako ali tako ni, zakaj bi torej plačevali," se sprašuje predsednik Taksi društva Ljubljana Fuad Mustafić. Tisti, ki takso plačajo, niso nič na boljšem od tistih taksistov, ki takse ne plačajo, pravi. Če slučajno pride inšpektor, se tisti brez nalepke enostavno odpeljejo in pobegnejo pred kaznijo. "Tisti, ki so takso plačali, se počutijo opeharjene," podobno kot Ornekova razlaga tudi Mustafić.

"Inšpektorat ne izvaja nadzora glede opravljanja dejavnosti brez ustreznega dovoljenja, po odloku o avtotaksi prevozih je določeno le, da morata biti v vozilu na vidnem mestu avtotaksi izkaznica za voznika in en izvod dovoljenja. Nadzor izvaja mestno redarstvo," je pojasnila glavna mestna inšpektorica Bogomira Skvarča Jesenšek. Globa za taksista, ki nima nalepke, znaša 250 evrov, kar je občutno premalo, meni Mustafić. "Tistim, ki tega ne plačajo, bi morali odvzeti dovoljenje za opravljanje taksi dejavnosti in jih umakniti iz prometa," predlaga.

Občina je sicer do danes taksistom izdala 212 nalepk za taksije, ki dokazujejo, da je voznik plačal letno takso. Po ocenah Dušana Galeza iz mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet takse še ni plačalo 112 taksistov, čeprav po drugi strani nimajo nikakršne evidence o tem, koliko taksistov pravzaprav deluje na območju Ljubljane. Tem taksistom, ki po njihovih (delnih) podatkih takse še niso plačali, so že začeli pošiljati opomine. Lani so sicer na občini izdali 420 nalepk, toda Galez ni povedal, če je prav to tudi ocena števila taksistov, ki bi morali takso plačati tudi letos.

Mustafić pojasnjuje, da je sam to takso sicer plačal, predvsem zato, ker si želi reda na področju taksi prevozov. "Če bi bile te takse zagotovilo, da bodo stvari funkcionirale, bi jih plačalo še več taksistov, a plačilo takse ni zagotovilo. Sedaj je pač tako, da so tisti, ki ne plačujejo, praktično enakovredni tistim, ki plačajo. Dela na črno je pri nas veliko," pravi. Galez zatrjuje, da je ljubljanska občina ministrstvu za promet že predlagala, da uredi tako področje oblikovanja cen, ki so tarča mnogih kritik, in pogoje za izdajo avtotaksi licenc prevoznikom. "Sicer pa občina na tem področju nima večjih pristojnosti," še pravi Galez.