Ker se doslej na njihovo pobudo ni odzval še nihče, rok pa se izteka, so včeraj poslali javni poziv poslankam in poslancem državnega zbora, obenem pa pripravljajo deklaracijo o uveljavitvi zaščitnih ukrepov za preprečitev načrtne in stihijske pozidave na Krasu kot tudi širše na Primorskem.

"Vse primorske župane od Pirana do Bovca pozivamo, da na dnevne rede občinskih sej takoj uvrstijo deklaracijo o podpori civilnima iniciativama za uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem. Doslej sta nas podprla le župana Komna in Divače," je kritičen Robert Rogič, predsednik Civilne iniciative Kras, ki poudarja, da bi morala vlada vzpostaviti potrebne mehanizme za ureditev neurejenih in neusklajenih evidenc prodaje nepremičnin tujcem, ki jih vodijo državne institucije, vzpostaviti sistem, ki bi omogočil prednostni nakup nepremičnin domačemu prebivalstvu pred kupci iz tujine po zgledu Danske, in umiriti umetno napihnjene cene nepremičnin, ki so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo postale domačemu prebivalstvu nedostopne.

Rogič je dodal, da tisti, ki jim je za velik kapitalski zaslužek, mednje sodijo predvsem nepremičninske agencije, civilnima iniciativama očitajo, da povzročajo nepotrebno paniko. "Branijo svoj poslovni interes in jih popolnoma razumem. Vendar tega ne morejo delati na škodo Primorcev, ki tukaj živimo. Cene zemljišč, najvišje so v bližini prometnic, ki vodijo do Trsta, so umetno napihnjene in v okolici Sežane dosegajo 130 evrov za kvadratni meter. Politike iz Ljubljane bi radi opozorili tudi na to, da bodo prihodnje leto volitve in da Kras nista samo teran in pršut."

Naj spomnimo, da je pred vstopom v Evropsko unijo morala Slovenija spremeniti člen v ustavi, ki je omogočil nakup nepremičnin na našem ozemlju vsem državljanom evropskega gospodarskega prostora. Že takrat so imeli mnogi pomisleke in so opozarjali na nevarnost razprodaje slovenske zemlje. Črni scenarij se uresničuje in od maja 2004 do konca lanskega leta so tujci v Sloveniji po nepopolnih podatkih pokupili več kot 3500 nepremičnin. Samo na Krasu je nepremičnine kupilo več kot tisoč tujcev, od tega največ Italijani in Angleži.