Jordan Cizljeva je sodelovala v razpravi evropskih poslancev o petkovem vrhu Evropske unije, ki je v teoriji posvečen energetskim temam in inovaciji, a v praksi bosta zelo verjetno v ospredju razprava o odzivanju na krizo v območju evra in nemirne razmere v Egiptu.

Evropska poslanka je v razpravi o vrhu izpostavila, da ima Evropska unija na energetskem področju zastavljene cilje, ki vključujejo vse tri stebre skupne energetske politike: konkurenčnost, trajnost in zadostnost virov energije.

Za doseganje teh ciljev sta bila po njenih besedah že sprejeta dva obsežna zakonodajna svežnja, in sicer tretji liberalizacijski sveženj za elektriko in plin ter podnebno-energetski sveženj, hkrati pa se je unija zavezala tudi k izboljšanju učinkovite rabe energije.

Poslanka meni, da je treba izboljšati verodostojnost unije, za kar pa niso potrebni novi zavezujoči cilji. Podjetja in gospodinjstva se morajo namreč odločati glede na tržne razmere, izboljšanje učinkovitosti pa je doslej veljalo za najbolj ekonomičen ukrep.

Poleg tega je Jordan Cizljeva poudarila, da je treba ustvariti okolje, ki bo spodbudilo investicije v infrastrukturo. "Delovati mora trg, ne pa javna sredstva iz evropskega in državnih proračunov," je dejala.

Ob tem je izpostavila, da se je treba "izogibati državnim podporam in netržnim mehanizmom, ki vodijo v centralizacijo gospodarstva ter zavirajo tekmovalnost in dušijo ustvarjalnost". "Energetika je vključena v sistem trgovanja z ogljikom in cena ogljika mora biti glavno gonilo razvoja," je dodala.

Poslanka je še poudarila, da sta na področju energetike potrebna boljša čezmejna koordinacija in strateško načrtovanje nove infrastrukture, ter ob tem pozvala k "vsej možni podpori" agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), ki bo začela marca delovati v Ljubljani.