Za to potezo so se odločili zaradi slabih gospodarskih razmer in padca naročil, plačilne nediscipline ter drugih dejavnikov. "Po temeljitem pregledu poslovanja s strani pooblaščene revizorske hiše na dan 30. septembra 2010 je bila sprejeta odločitev, da je mogoče s stečajem poplačati več obveznosti do upnikov kot z uvedbo prisilne poravnave," so pojasnili v Media Polisu.

Ker je poslovanje kljub visokim prihodkom temeljilo izključno na dolgovih dodobaviteljev, svoj kapital pa so večali zgolj z ustvarjenim dobičkom, jih je šok v letu 2009 že takoj pahnil v rdeče številke. Ko jim je promet v prvem letu po zamenjavi oblasti padel za polovico, na deset milijonov evrov, ustvarili pa so pol milijona evrov izgube, je bil kapital konec decembra 2009 že negativen.