Na ukrepanje vlade računa tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva, da bo rast BDP v letu 2011 dosegla 2,5 odstotka, da bo industrijska proizvodnja zrasla za 6,6 odstotka, izvoz za 5,9 odstotka, stopnja brezposelnosti bo ostala na približno enaki ravni kot letos (7,1 odstotka), inflacija pa naj bi poskočila na 2,3 odstotka.

Slovenci, ki nas športni uspehi navdajajo z lažnim upanjem, da bodo športnim uspehom sledili tudi gospodarski, bomo na medalje s svetovnih prvenstev računali s Petro Majdič in Tino Maze, poleti pa še na evropsko medaljo z našimi košarkarji. Tisti, ki še živijo v pravljicah, bodo aprila vzdihovali ob poroki britanskega princa in njegove brhke izbranke.

Reforma je beseda, ki je oblastni strukturi v bistvu vedno najmanj pri srcu, saj njeni rezultati niso nujni blagodejni za državljane, vsaj ne na kratki rok. Potem ko se je velik del letošnjega leta ukvarjala s pokojninsko reformo, jo v prihajajočem letu čaka za vse uporabnike precej boleča zdravstvena reforma. Dva reformna zakona - zakon o zdravstveni dejavnosti ter zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - sta bila glavna cilja ministrstva za zdravje že v letu 2009. Zakon o zdravstveni dejavnosti naj bi še naprej ohranjal javno zdravstvo, a bodo javni zavodi prevzemali več pristojnosti, kar z drugimi besedami pomeni, da bodo lahko zaposlene nagrajevali po opravljenem delu, zavodi pa bodo še vedno v lasti države. Na precej odpora bo zagotovo naletel zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, katerega namen je ukiniti dopolnilne zavarovalnice (Vzajemna, Triglav, Adriatic) in dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesti na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato da bi ta denar dejansko ostal zdravstvu, ne pa da iz tega zavarovalnice kujejo dobičke.

Z davkom nad nepremičnine

Na ministrstvu za finance pripravljajo zakon, ki je logična posledica leta 2009 izvedenega popisa in letos najbolj odmevnega vrednotenja nepremičnin - zakon o davku na nepremičnine. Cilj je nadomestiti prihodek od obstoječih treh dajatev ter prihodke iz tega naslova zmerno povečati, s čimer želijo občinam zagotoviti večjo avtonomnost in neodvisnost pri financiranju lokalnih storitev in dobrin, o katerih se odloča na lokalni ravni, pravijo na ministrstvu. Geodetska uprava pa bo na podlagi obdelave pripomb na vrednosti nepremičnin izoblikovala dokončne modele vrednotenja, predlagala vladi v sprejem ustrezno uredbo o določitvi teh modelov in izračunala dokončne vrednosti nepremičnin. Tako bodo pripravljeni osnovni podatki za izvedbo obdavčenja nepremičnin.

Zaključek javne razprave in parlamentarno obravnavo naj bi dočakala raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije za obdobje do leta 2020, sledila pa bo tudi sprememba zakonodaje s tega področja in področja visokega šolstva. V prihodnjem letu si lahko Slovenija obeta tudi izvajanje prvih skupnih projektov na področju raziskav vesolja in uporabe vesoljske infrastrukture. Ministrstvo za visoko šolstvo pa čakata v prihodnjem letu še priprava nacionalnega ogrodja kvalifikacij za področje visokega šolstva in vzpostavitev visokošolskega informacijskega sistema. Ta naj bi zaživel do začetka novega študijskega leta.

Ministrstvo za promet se bo, kot že toliko predhodnih ekip doslej, ukvarjalo z resolucijo o nacionalnem programu razvoja javne železniške infrastrukture, v kateri bodo določene časovne in prostorske prioritete obnove, nadgradenj in novogradenj železniške infrastrukture s predvidenimi investicijskimi vrednostmi projektov. Novelirali naj bi tudi nacionalni program izgradnje avtocest ter nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest, končno pa naj bi tudi oddali letališko infrastrukturo letališča Edvarda Rusjana Maribor v dolgoročni najem. Po letošnjih spremembah cestnoprometne zakonodaje bodo skušali sprejeti nov nacionalni program varnosti cestnega prometa 2012-2021, cilj pa bo ponovno zmanjšanje števila smrtnih primerov in primerov hudih poškodb med udeleženci prometnih nesreč za 50 odstotkov.

Na ministrstvu za okolje bodo pripravili nov nacionalni stanovanjski program oziroma usmeritev stanovanjske politike, ki bo predvidoma sprejet konec leta 2011. Tudi letošnje poplave so boleče pokazale na neučinkovitost sistema povračil škode, zato bodo na ministrstvu preučili tudi izvedljivost in učinkovitost obstoječega sistemskega zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kot tudi "možnosti poenostavitve zagotavljanja in dodeljevanja sredstev z namenom hitre, učinkovite in gospodarne odprave posledic naravnih nesreč". Na področju sociale jim je očitno precej energije vzela pokojninska reforma, zato se bodo v prihajajočem letu ukvarjali predvsem s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je bil že spomladi poslan v javno obravnavo, v nadaljnji postopek pa naj bi predlog šel v začetku prihodnjega leta.

Vlada pripravlja tudi uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo sprejeta predvidoma v začetku leta 2011 in v kateri bo določeno, kateri zavezanci za javno naročanje morajo določene skupine izdelkov in storitev kupovati tako, da bodo pri javnem naročilu upoštevali tudi okoljska merila. Ali je ta zakonodaja pozna in v skladu z zelenimi politikami drugih razvitih držav, je že drugo vprašanje.

Sprejemanje odločitve o umiku iz Afganistana

Služba vlade za podnebne spremembe ob tem pripravlja zakon o podnebnih spremembah in dolgoročno podnebno (nizkoogljično) strategijo, ki bosta upoštevala mednarodni okvir in gradila na izkušnjah z izvajanjem operativnega programa. Zakon o podnebnih spremembah je tudi del izhodne strategije vlade, saj od učinkovitega izvajanja ukrepov za blaženje podnebnih sprememb pričakujemo izboljšanje dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva in nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, pravijo v SVPS. Zakon bo predvidoma sprejet v prvi polovici leta. Urad vlade za verske skupnosti pa mora do junija zaradi odločitve ustavnega sodišča pripraviti spremembe zakona o verski svobodi.

Na ministrstvu za obrambo bodo na osnovi ugotovitev strateškega pregleda obrambnega resorja 2009 in zaradi radikalnega zmanjšanja sredstev v obrambnem proračunu za leti 2009 in 2010 ter predvidenih razrezov proračunov po politikah za leti 2011 in 2012 začeli reorganizacijo upravnega dela ministrstva ter uprave za zaščito in reševanje. Gre seveda za krčenje tistih delov ministrstva, ki se jih nihče od ministričinih predhodnikov ni hotel ali zmogel lotiti, pa tudi sedanjo ministrico bosta v reze potisnila bolj gospodarska kriza in zmanjševanje proračuna. S spremembo zakona o obrambi bodo uredili organizacijo obrambnega sistema in obrambnih sil skladno s konceptom prihodnjega razvoja.

Jeseni 2011 bo skladno s sklepom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko opravljena celovita analiza in evalvacija slovenske in mednarodne prisotnosti v okviru mednarodnih sil v Afganistanu, čeprav obstaja tudi možnost, da bo vlada še pred iztekom enoletnega roka za evalvacijo sprejela sklep o umiku slovenske vojske iz operacije ISAF. Ob sprejemu takšne odločitve bi imeli sicer nekaj manj možnosti za uspešno kandidaturo za nestalni sedež v varnostnem svetu v letih 2012 in 2013, ki ga napoveduje ministrstvo za zunanje zadeve.

V siceršnji napovedni sivini  dogodkov v letu 2011, ki ne obeta globalnih volilnih razburjenj (tako ameriške kot ruske predsedniške volitve bodo leto kasneje) ali prelomnih konferenc, bo politični in tudi zvezdniški dogodek leta napovedana poroka britanskega princa Williama in njegove dolgoletne šarmantne prijateljice Kate Middleton. Za poročno slovesnost si je par izbral westminstrsko opatijo, v kateri so se leta 1997 poslovili od tragično preminule Williamove matere princese Diane, katere zaročni prstan z modrim safirjem od oktobrske zaroke  nosi Kate. Stroške poroke, ki naj  bi bila vseljudski dogodek, bosta  plačali ženinova in nevestina družina, davkoplačevalci pa bodo poskrbeli za varovanje dogodka, ki naj bi v London pritegnil tudi stotisoče obiskovalcev z vsega sveta.

Ker princ William (še) ni prestolonaslednik, bo varovanje nekoliko cenejše, saj na poroko ne bodo povabljeni šefi držav ali vlad, med njimi varnostno najdražji ameriški predsednik Barack Obama.  Tudi sicer mladi par ni naklonjen "vipovski"  poroki po vzoru Williamovih staršev, ko se je zakonske zaobljube princa Charlesa in lady Di udeležilo 3500 povabljencev. Svojo srečo, sta dejala, nameravata v petek, 29. aprila, ki je že razglašen za nacionalni praznik, deliti predvsem z navadnimi ljudmi in ne njihovimi izvoljenimi predstavniki.

Športno romanje in nešportna združitev

In medtem ko bodo na ministrstvu za notranje zadeve pripravljali učinkovite ukrepe za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah, bodo slovenski navijači pripravljali navijaške rekvizite za tri domače tekme slovenske nogometne reprezentance in se verjetno spet v lepem številu odpravili najprej na Slovaško, kjer bo od 29. aprila do 15. maja potekalo hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije A, nato pa septembra še v Litvo, kjer bo evropsko prvenstvo v košarki. Medtem ko bo na Slovaškem upanje tlelo predvsem za obstanek v diviziji, pa bodo v Litvi precej glasne zahteve po medalji, ki je bila tako blizu na zadnjem svetovnem prvenstvu. Sicer pa športne navdušence letos čaka še svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Garmisch-Partenkirchnu, konec februarja svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oslu, avgusta pa še svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu.

V gospodarstvu se obeta nekaj stečajev, a tudi zanimiva združitev. Telekom namreč z aprilom napoveduje združitev hčerinskih družb Planet9 in Najdi, nato pa konec junija pripojitev hčerinske družbe Mobitel k matični družbi Telekom Slovenije in začetek delovanja združenega podjetja. Petrol napoveduje odpiranje novih črpalk in naložbe v višini 88,8 milijona evrov. Najboljši sosed bo pridno širil svojo soseščino, saj bo maja odprl Roda Center v srbskem Kruševcu, Jagodini in Vrbasu. Do konca leta 2011 načrtujejo še odprtje Hipermarketa, Intersporta in Modiane v nakupovalnem centru Supernova Stožice v Ljubljani, odprtje Mercator centra Bihač v Bosni in Hercegovini ter odprtje hipermarketa v Sofiji in Burgasu v Bolgariji.