Zainteresirani kupci deleža v Telekomu Slovenije morajo ponudbe posredovati na Kapitalsko družbo (Kad), ki upravlja s Prvim pokojninskim skladom, v ponudbi navesti ceno, način in rok plačila, ki je največ 15 dni po sklenitvi pogodbe, rok veljavnosti ponudbe, ki je najmanj do vključno 28. februarja 2011, in prenos imetništva. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Ponudba se nanaša le na odkup celotnega paketa delnic Telekoma Slovenije in mora biti brezpogojna. Ponudniki morajo dati tudi zavezo, da bo z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalcev o sprejemu ponudbe z njimi podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic.

Če bo ponudb, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, za slabe tri odstotke delnic Telekoma Slovenije več, se lahko prodajalci odločijo, da bodo s ponudniki izvedli nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Nato bodo prodajalci sklenili pogodbo o prodaji in nakupu delnic s tistim ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz razpisa v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic.

Prodajalci niso zavezani k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je še razvidno iz oglasa, ki je danes objavljen v časnikih Delo in Finance.

Kot je v kratki izjavi za STA povedal predsednik uprave Kada Borut Jamnik, se je Prvi pokojninski sklad za prodajo omenjenega deleža odločil predvsem zaradi zahtev zakona o omenjenem skladu. Podrobnosti ni pojasnil.

V javnosti pa je slišati, da je za nakup večjega paketa delnic Telekoma Slovenije kar nekaj interesentov, tako različnih skladov kot tudi telekomunikacijskih družb. Prav zato naj bi se oblikovala dva bloka delničarjev, ki želita prodati delnice Telekoma - eden okrog državnega Prvega pokojninskega sklada in NLB, drugi pa okrog NFD. Slednji naj bi prodajal približno 2,36 odstotka delnic Telekoma Slovenije, kar pomeni, da je trenutno naprodaj več kot pet odstotkov največje slovenske telekomunikacijske družbe.

Čas za prodajo je dober, ocenjujejo nekateri borzni poznavalci, ki ne želijo biti imenovani, saj je cena delnice Telekoma na trgu nizka. To pa pomeni, da bi lahko pri prodaji, glede na to, da je po večjih paketih delnic Telekoma trenutno kar nekaj povpraševanja, iztržili tudi dobro "prevzemno" premijo.

V petek se je na Ljubljanski borzi tečaj delnice Telekoma Slovenije oblikoval pri vrednosti 83,60 evra.

Največji lastnik Telekoma Slovenije je sicer država z 52,54-odstotnim lastniškim deležem, sledijo Slovenska odškodninska družba (14,25 odstotka), Kapitalska družba (5,59 odstotka), NFD 1 (2,36 odstotka), Prvi pokojninski slad (0,77 odstotka), Triglav vzajemni sklad (0,85 odstotka), Perspektiva FT (0,75 odstotka) in Intersvet (0,66 odstotka).