Kovač je ogorčen in zgrožen, ker je vlada nadzornike zamenjala mimo Kadrovsko-akreditacijskega sveta. "Ta procedura ni bila izpeljana in iz tega vidika gre za trenutno največjo - po obsegu in tudi najbrž po globini - kršitev tovrstnih procedur, ki smo jih imeli pri našem dvoletnem delu," je dejal Kovač.

Postopek, ki ga je tokrat izpeljala vlada, kaže na visoko stopnjo politizacije, je ocenil Kovač in opozoril, da je vlada s to zamenjavo podrla vsa dosedanja prizadevanja akreditacijske komisije, ki jo je ustanovila sama in z namenom, da bi bila imenovanja v nadzorne svete strokovnejša, bolj verodostojna in odmaknjena od politike.

Vlada je Kadrovsko-akreditacijski svet ustanovila konec decembra 2008 kot posvetovalno telo pri predlogih ministrov za člane nadzornih svetov podjetij v večinski državni lasti, njegovo vlogo pa bo v prihodnje opravljala pred kratkim ustanovljena agencija za upravljanje kapitalskih naložb države.

Kovač je opozoril tudi, da se tovrstne menjave dogajajo ravno v času, ko z delom začenja omenjena agencija. Vlada bi morala biti zato po njegovem prepričanju v tem času še posebej previdna s tovrstnimi potezami, da nove agencije ne bi že takoj na začetku očrnila. "Očitno se na neka institucionalna pravila v Sloveniji vsi skupaj požvižgamo," je bil oster.

Vlada je danes na predlog ministrice za gospodarstvo Darje Radić razrešila nadzorni svet HSE, razlog za odločitev pa je nezaupanje vlade. Dosedanje nadzornike Franca Žerdina, Franca Žlahtiča, Mojco Kert Kos in Igorja Tičarja bodo nasledili Drago Dolinar, Vekoslav Korošec, Jadranko Medak in Marjan Ravnikar. Novi nadzorniki bodo štiriletni mandat nastopili 11. oktobra.