Magda Žezlina je na kratko povzela svoje izkušnje, ki jih je pridobila kot varuhinja bolnikovih pravic. Ob tem je bila zelo kritična do aktualnega stanja v slovenskem zdravstvu. Po njenih besedah so se razmere iz leta v leto slabšale, letos pa so bile pripeljane do "absurda", iz katerega vsaj za zdaj ni videti izhoda.

Kot je poudarila Žezlina, je slovensko zdravstvo v "slabi kondiciji" zaradi nedorečene politike na tem področju. Po njenih besedah so pravice bolnikov vse bolj na udaru, hkrati pa so bolnikom zaradi njihove bolezni kršene pravice tudi na drugih področjih, predvsem na področju dela.

Žezlina je dodala, da svojemu nasledniku pušča zelo malo odprtih zadev, saj se je trudila vse zadeve reševati sproti. Ob tem je pohvalila Prosnikove bogate strokovne in človeške izkušnje. Po njenih besedah številne pritožbe, ki so jih v minulih letih nanjo naslovili bolniki, potrjujejo pomembno vlogo varuha.

Prosnik je poudaril, da vloga varuha ni prerekanje z zdravniki, temveč pomoč bolnikom, ki so jim bile kršene pravice. Kot je napovedal, bo še posebno skrb namenil problematiki starostnikov, otrok in invalidov. Po njegovih besedah se Slovenija nahaja v zelo razburkanem času, ki povzroča negotovost tudi na področju zdravja.

Najboljša možna izbira

Po besedah mariborskega podžupana Roka Pečeta je Prosnik s svojimi strokovnimi in človeškimi izkušnjami najboljša možna izbira za naslednika dosedanje varuhinje bolnikovih pravic. Ob tem je Peče pohvalil veliko delo, ki ga je Žezlina opravila v minulih letih in z njim opravičila zaupanje Mariborčanov.

Mestna občina Maribor je novega varuha bolnikovih pravic začela iskati že v začetku letošnjega leta, ko je Žezlina iz osebnih razlogov želela odstopiti še pred iztekom mandata. Prvi razpis za omenjeni položaj, ki se opravlja nepoklicno, je bil neuspešen, zato je Žezlina pristala na to, da funkcijo opravlja, dokler ne najdejo primernega kandidata.

Na razpis, ki je bil objavljen 12. marca, se je prijavilo pet kandidatov, med katerimi so štirje izpolnjevali razpisne pogoje. Po opravljenih razgovorih s kandidati se je razpisna komisija odločila za dva kandidata, med katerima je župan Franc Kangler izbral Prosnika. Mestni svet je o imenovanju Prosnika za varuha odločal 31. maja.

65-letni Prosnik je magister klinične psihologije, ki svetovalno delo opravlja že 41 let. Zaposlen je namreč v mariborskem Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, konec leta pa odhaja v pokoj. Na funkcijo varuha bolnikovih pravic je bil imenovan za obdobje šestih let.