V zapisu na spletni strani so navedli, da je bilo sodišče z dejstvom, da je pripornica doječa mati, nedvomno seznanjeno, kljub temu pa ni dobila možnosti, da bi z dojenjem nadaljevala, kar jo je pahnilo v hudo stisko.

Ob tem je varuhinja spomnila, da otroci po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb, ter dodala, da podobno opredeljujejo tudi številni mednarodni dokumenti. Hkrati je še dodala, "da ima otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi država".

Prav zato je Čebašek Travnikova ocenila, da so bile v navedenem primeru kršene tako pravice matere kot otroka. Tako je začasni predsednici ljubljanskega okrožnega sodišča predlagala, da pripornico obišče in oceni, ali obstajajo nepravilnosti, ki bi jih bilo potrebno nemudoma odpraviti.

Varuhinja je predlagala tudi, da ljubljansko okrožno sodišče obravnava njeno mnenje pri morebitnih nadaljnjih odločitvah v tej zadevi in da jo o tem tudi obvesti. Hkrati je Čebašek Travnikova od Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad zahtevala pojasnilo, na kakšen način se je strokovna delavka centra ob odvzemu prostosti omenjeni ženski prepričala, da je za njene otroke poskrbljeno.

Minister za pravosodje Aleš Zalar pa je za Televizijo Slovenija pojasnil, da je podpredsednici sodišča predlagal, da takoj opravi pregled oz. nadzor nad ravnanjem z omenjeno pripornico. Po ministrovih besedah je bila podpredsednica sodišča danes že na Igu in bi lahko tako prošnjo zapornice že v četrtek zjutraj posredovala v odločanje sodniku, pristojnemu za reševanje omenjene kazenske zadeve. To pa po Zalarjevem pomeni, "da bi jutri zjutraj lahko bilo o tej prošnji že odločeno".