Domnevne kršitve medijske zakonodaje, predvsem na področju oglaševanja, sta namreč zaznala tako Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek) kot tudi inšpektorat za medije na ministrstvu za kulturo.

Apek je že sredi junija zaradi suma neločevanja oglasov od drugih programskih vsebin uvedel postopek strokovnega nadzora. Ta je pozneje pokazal, da je Radiotelevizija Slovenija (RTVS) v omenjeni oddaji kršila 93. člen zakona o medijih, ob tem pa je TVS prekoračila tudi dovoljen obseg oglaševanja. Apek je zaradi kršitev pred dvema tednoma na inšpektorat za medije podal pobudo za začetek inšpekcijskega postopka. Informacije o poteku postopkov smo želeli preveriti tudi na inšpektoratu za medije. Inšpektor za medije Ivan Pal nam je sporočil, da so v začetku julija tudi sami začeli postopek o prekršku RTVS. Gre za ločen primer od Apekovega, saj se inšpektorat ukvarja s prikritim oglaševanjem v oddaji Nogometni studio. Do kakšnih ugotovitev so že prišli na inšpektoratu, nam Pal zaradi postopka, ki še poteka, ni želel povedati. "RTVS bo inšpektoratu do 15. avgusta predložila posnetke vseh predvajanih oddaj Nogometni studio, ki si jih bo treba ogledati in na podlagi ugotovljenega na tak ali drugačen način končati postopek," nam je povedal Pal. V primeru omenjenih kršitev zakon določa od približno 1000 do 62.000 evrov globe za pravno osebo in okoli 420 evrov za odgovorno osebo.

Kot nam je uspelo izvedeti, naj bi bili v prikritem oglaševanju v Nogometnem studiu udeleženi otroci (in to brez vednosti staršev), sporna pa naj bi bila tudi Nogometna kuhinja, ki jo je vodil Boris Kobal. Na kršitve se je že v začetku junija odzval programski svet RTVS, ki je od vodstva zahteval "oglaševanje v skladu z zakoni", takratni v. d. generalnega direktorja Anton Guzej pa je ob tem samo navedel, da je osebno zaslužen za prihodke od oglasov, ki naj bi v času svetovnega prvenstva znašali približno tri milijone evrov in naj bi bili s tem več kot dvakrat višji od tovrstnih prihodkov med prejšnjim nogometnim svetovnim prvenstvom. Guzej je med drugim napovedal tudi pritožbo zoper sklep Apeka, saj se mu takšno oglaševanje - pa čeprav gre za javno televizijo - ne zdi sporno.

Ker je Apek v predlogu za začetek inšpekcijskega postopka navedel, da odločba še ni pravnomočna, bo moral inšpektorat s svojim delom še počakati. Kadar izdajatelj s tožbo na upravnem sodišču spodbija odločbo Apeka, lahko namreč postopki trajajo tudi več kot leto dni, vendar se po Palovih besedah še ni zgodilo, da bi takšni primeri zastarali.