Danes ob 11. uri pa bodo na podlagi že pridobljenega uporabnega dovoljenja Mesarski most tudi uradno odprli in predali javni rabi. Znano je, da bi morala izvajalca po sklenjeni gradbeni pogodbi z mestnima soinvestitorjema, z Mestno občino Ljubljana (MOL) in njenim javnim podjetjem Energetika, most dokončati že 23. aprila, pa so se dela zavlekla krepko v poletno turistično sezono, zaradi česar bosta mestna naložbenika uveljavljala pogodbeno kazen za približno dva meseca in pol zamude pogodbenega roka. Za vsak dan zamude do pridobitve uporabnega dovoljenja za most so v pogodbi predvideli nekaj manj kot 15.000 evrov odbitka izvajalcem pri plačilu pogodbene vrednosti opravljenih del (2,9 milijona evrov). Kakor je povedal Srečo Trunkelj, direktor naložb in vodja projekta izgradnje tega mostu iz mestne Energetike, se bodo o dokončnem plačilu in upoštevanju omenjene kazni z izvajalcema verjetno dokončno dogovorili šele po sodni poti.

Kakor koli že, danes dopoldne bodo ljubljanski župan, direktor Energetike Ljubljana in ostali pristojni iz mestne uprave in uprave ljubljanskih tržnic uradno odprli most, tako da se bodo bolj pozni tržni nakupovalci in sprehajalci že lahko prosto sprehodili po njem, si ga ogledali in pri tem vsekakor prihranili tudi nekaj korakov, ki so jih doslej potrebovali za prečenje Ljubljanice čez Tromostovje ali Zmajski most. Grenko kapljo pred napovedanim slovesnim odprtjem Mesarskega mostu je mestni upravi takoj pridal mestni svetnik Miha Jazbinšek s svojim opozorilom, češ da prehod čez novi most kolesarjem, pešcem, mamicam, invalidom in drugim funkcionalno oviranim osebam zaradi preozke klančine ne bo omogočal neoviranega gibanja oziroma gibalnega dostojanstva in je tudi predlagal županu, da ob odprtju s pravico "prve vožnje" s kolesom s Petkovškovega nabrežja na tržnico in nazaj dostojanstveno demonstrira, da je s tem dostopom za gibalno ovirane vse v redu.

Slednje nam je pod Mesarskim mostom, kjer so poleg javnega stranišča uredili ponton in postajališče za prevoz potnikov z barkami po Ljubljanici, zagotovil tudi Srečo Trunkelj iz Energetike. Povedal je, da so že pri samem snovanju projekta gradnje mostu in njegovi praktični uporabi vključili predstavnike Zveze društev paraplegikov Slovenije, ena od njih pa je tudi prav včeraj praktično preizkusila uporabnost klančine in dostopnost pontona za pristajanje bark za gibalno ovirane in jih ocenila kot ustrezne. Za dostop do pontona pod Mesarskim mostom (kamor se lahko spustijo z že obstoječim dvigalom tržnice) so nabavili tudi tako imenovano stopniščno vzpenjalko, ki jo bo morda kdo od gibalno oviranih Ljubljančanov praktično preizkusil danes, ko bo mestni zavod za turizem organiziral tri brezplačne izlete z barko do Špice oziroma do zelene oaze Botaničnega vrta, na slavje njegove dvestoletnice.