ZDS meni, da »je zaradi odsotnosti socialnega dialoga, ki so ga socialni partnerji gradili več kot petnajst let, sedanje stanje na področju socialnega dialoga škodljivo za vse socialne partnerje kot tudi za družbeno klimo in družbo nasploh. Vrh ESS, ki ga občasno skliče predsednik vlade Borut Pahor, nikakor ne more biti nadomestilo za redno delovanje ESS, tako kot tudi ne morejo biti nadomestilo za seje ESS srečanja ministra dr. Ivana Svetlika ali srečanja drugih predstavnikov vlade s posameznimi socialnimi partnerji ali socialnimi skupinami. ESS se ni sestal vse od 29. aprila 2010, ko je minister na 192. seji prevzel leto dni trajajoč mandat predsedujočega ESS,« je v pozivu zapisal ZDS.

Neposrednega odziva ministra Svetlika ZDS še ni dobil, je pojasnil predsednik ZDS Borut Meh, je pa ESS zdaj sklican za 7. julij. V ZDS opozarjajo, da je /.../ »socialni dialog, ki smo ga socialni partnerji gradili več kot petnajst let in v tem času dosegli raven, ki so nam jo zavidali tudi partnerji iz tujine, izrednega pomena. Socialni partnerji in vlada smo se v preteklosti v času pogajanj na sejah ESS brez prisotnosti medijev dogovorili za uspešne rešitve, ki so pripomogle k razvoju in uspešnemu gospodarstvu in posledično krepitvi moči te družbe.«

In kako na ministrstvu odgovarjajo na mnenje ZDS? »Zavedamo se pomembnosti socialnega dialoga, zato si na različnih ravneh prizadevamo za krepitev resničnega, konstruktivnega socialnega dialoga, katerega namen je poiskati najboljše možne odgovore na trenutna odprta vprašanja. Menimo, da socialni dialog v Sloveniji v zadnjem času bistveno ne odstopa od ustaljene prakse sodelovanja socialnih partnerjev, ki se je uveljavila v preteklosti. Treba pa je opozoriti na dejstvo, da lahko socialni dialog teče zgolj, kadar so nanj pripravljene vse sodelujoče strani. V zadnjem času smo bili namreč žal večkrat priče nepripravljenosti na dejanski dialog tako predstavnikov delodajalcev (minimalna plača) kot delojemalcev (spremembe ZDR). V primerih, ko o posameznem vprašanju ni mogoče doseči popolnega soglasja socialnih partnerjev, pa mora odgovornost za svojo odločitev sprejeti vlade,« poudarjajo na MDDSZ.

Vprašanje: ZDS je med drugim opozoril, da so posledice nedialoga že vidne v DZ, ki je ob ponovnem glasovanju zavrnil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, in da je bil z zakonom zavrnjen tudi del sicer dobrih rešitev.

Odgovor: »Vladni predlog je bil dober in zato smo ga podprli. Sprememba se je zgodila na seji odbora za gospodarstvo, kjer je bil vključen amandma, ki je bistveno spremenil samo vsebino zakona. Spremenjeni predlog zakona je bil nato po nujnem postopku, za katerega ni bilo podlage, poslan v državni zbor. Vsekakor je bila v vladnem predlogu zakona bistvena ohranitev načela prostovoljnosti pri delitvi dobička delavcem. Načelo prostovoljnosti je eno temeljnih priporočil Evropske unije državam pri oblikovanju pravnega okvira udeležbe delavcev pri dobičku. Priporočilo Sveta EU o spodbujanju participacije zaposlenih pri dobičku in rezultatih podjetja (92/443/EEC) namreč izrecno izpostavlja načelo prostovoljnosti kot izhodišče bodočih pravnih okvirov udeležbe zaposlenih pri dobičku v državah članicah,« je pojasnil Meh.

Združenje delodajalcev Slovenije (na sliki sta generalni sekretar ZDS Jože Smole in predsednik ZDS Borut Meh) je tako kot sindikati zahtevalo sklic ESS in konstruktivno nadaljevanje socialnega dialoga. (Foto: Jana Petkovšek Štakul)

Po njegovem prepričanju bi vladni predlog zakona poenostavil in skrajšal postopke izvedbe ter tako povečal število podjetij, ki se odločijo za delitev dobička. »Hkrati pa je po naši oceni primerna rešitev tudi dodatna spodbuda za delitev dobička, saj se po predlogu izplačani pripadajoči znesek dobička v denarju šteje kot dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se ne plačujejo prispevki za socialno varnost, v davčno osnovo pa se všteva le 50 odstotkov izplačanega dohodka, celotni pripadajoči znesek dobička, ki se v davčnem obdobju izplača delavcem, pa je tudi davčno priznan odhodek. Glede sprememb zakona o delovnih razmerjih pa naj še dodam, da prinašajo le kozmetične spremembe, ki pa bodo očitno povzročile dosti več slabe volje kot koristi.«