Ste predsednica in aktivna članica Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve. Kje so vzvodi vašega delovanja na tem področju?

Škrjanc: Ja, res je. Naj najprej povem, da je bilo Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve ustanovljeno pred šestimi leti na pobudo posameznikov, ki se ne strinjajo z delovanjem institucije RKC. Namen društva je aktivno prispevati k uresničevanju ustave na vseh področjih življenja in uveljavljanju s tem povezanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter obveznosti. Cilji društva so preprečiti kršitve ali zlorabe ustave in zaščititi - tudi pravno - žrtve teh kršitev oziroma zlorab. V prvi vrsti gre tu za kršitve oziroma zlorabe tistih ustavnih določb, ki se tičejo šibkih in brezpravnih živih bitij, torej predvsem otrok in živali. Posebno pozornost društvo namenja žrtvam cerkve.

Opozorila bi na najbolj bistvene točke, s katerimi društvo ves čas opozarja vlado in posamezne institucije: prisilni krst dojenčkov je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, gre namreč za svobodo vesti in veroizpovedi, ki se nanaša tudi na otroke in dojenčke; enormni kapital RKC, vse to na račun revnih, davkoplačevalcev in na račun države; financiranje RKC s strani države oziroma občin je v nasprotju z ustavo RS; in končno, sam vrh RKC je odgovoren za spolne zlorabe otrok, kajti ves čas se je za vse primere vedelo, pa so jih prikrivali s stalnim premeščanjem duhovnikov pedofilov iz ene župnije v drugo.

Vse to nima nič skupnega z Jezusom iz Nazareta in Bogom. RKC ves čas trdi, da sledi Jezusu iz Nazareta. Če bi bilo to res, potem bi morala živeti deset božjih zapovedi. Tako bi bila zgled ljudem in ljudje bi ji sledili. Ker pa tega ne živi, pomeni, da besedi Bog in Jezus samo zlorablja za zbiranje premoženja. Po mojem RKC krši svoje lastne zakone in zakone države Slovenije. Je največji tajkun vseh časov, ljudje pa molčijo, državniki molčijo, pri tem pa jo še finančno podpirajo z davkoplačevalskim denarjem.

Premoženje RKC ocenjujejo na več kot tisoč milijard evrov, je največji fevdalni zemljiški posestnik in največji verski kapitalski koncern na svetu, ki poseduje podjetja, banke, medije. Kako bogata je slovenska katoliška cerkev?

Began: Ocenjujemo, da je premoženje Cerkve vredno več milijard evrov. Preko svojih organizacij je lastnica okoli 40.000 hektarjev raznih zemljišč, več kot 4000 stavb, vključno s sakralnimi objekti, vsako leto ima prihodke od države in občin, služi z oddajanjem premoženja v najem, prodaja les in podobno. Ima svoja podjetja in preko njih deleže v mnogih slovenskih podjetjih. Iz naslova denacionalizacije bo dobila kakšnih 200 milijonov evrov vredno premoženje. Cerkev je po našem mnenju najbogatejši nedržavni subjekt v Sloveniji.

Nemški ali italijanski nadškof mesečno zasluži okoli 11.000 evrov. Koliko zasluži slovenska duhovščina?

Began: Kakšne plače imajo duhovniki, ki so zaposleni na primer na škofiji, ne vemo. Prav tako ne vemo, koliko denarja dobi župnijski duhovnik. Očitno pa duhovniki niso reveži, saj se mnogi vozijo v zelo dobrih avtomobilih, pa tudi vlomi v župnišča dokazujejo, da se tam pretaka kar nekaj denarja. Kolikor nam je znano, katoliški zaporniški duhovnik zasluži okoli 3000 evrov mesečno, policijski vikar pa dobrih 2000 evrov. Verjetno so tudi plače vojaških kuratov več tisoč evrov mesečno. Nerazumljivo je, kako lahko država plačuje katoliške duhovnike, če je po ustavi ločena od cerkve. Cerkev uči ne ubijaj, hkrati pa ima v vojski, ki je namenjena ubijanju, svoje duhovnike. Ali duhovniki sodelujejo pri pripravi vojakov na ubijanje? Če bi Cerkev res bila za peto božjo zapoved, nikoli ne bi imela v vojski svojih duhovnikov niti ne bi blagoslavljala orožja, kot to počne.

Bogastvo pa množi še s financiranjem iz državnih proračunov. V letu 2008 je Republika Slovenija podprla Katoliško cerkev z okoli 20 milijoni evrov. Kaj vse znotraj Cerkve financira država?

Began: V okviru te vsote so dobile cerkvene gimnazije okoli sedem milijonov, Teološka fakulteta okoli dva milijona, socialni prispevki za duhovnike so bili okoli dva milijona, za sakralne spomenike je šlo več kot dva milijona, enako velja za Karitas, cerkveni vrtci so dobili več kot milijon, cerkveni arhivi okoli 150.000, cerkveni socialni projekti okoli milijon, katoliški mediji okoli 300.000, slovenske katoliške misije po svetu okoli 100.000 itd.

Aprila lani ste pri vladi vložili predlog o prenehanju financiranja Katoliške cerkve in uvedbi cerkvenega davka, januarja letos pa ste sprožili peticijo proti državnemu financiranju cerkve. Kakšna je usoda teh pobud?

Began: Pobude niso bile sprejete.

Katoliška cerkev je v Republiki Sloveniji tuja oseba, škofije in župnije so ustanovljene po tujem pravu. Zakaj bi torej slovenski davkoplačevalci financirali Vatikan, medtem ko je cerkev oproščena davkov?

Began: Verske skupnosti so oproščene nekaterih davkov. Tako ne plačujejo davka na darila in dediščine, ki se namenijo za religiozne dejavnosti, za sakralne objekte ne plačujejo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Katoliška cerkev ima tu enak status kot druge verske skupnosti. Če bi država obdavčila tudi ta segment, bi lahko dobila veliko denarja, še posebej če bi bile vse cerkvene nepremičnine obdavčene. Ta denar bi šel v dobro ljudi, tako pa ostaja tuji organizaciji, v kateri celotno premoženje, ki je vredno več tisoč milijard evrov, upravlja samo en človek, to je papež.

Kaj pa denarni delež lokalnih skupnosti?

Began: Do Cerkve so radodarne tudi občine, še posebej so bile to v letu 2008. Mestna občina Ljubljana je nakazala cerkvenim organizacijam okoli milijon evrov - vštet je tudi nakup nepremičnine -, Vrhnika 300.000, Domžale in Logatec okoli 200.000, skratka, redkokatera občina ni dala denarja Cerkvi. Občine nakažejo Cerkvi več milijonov letno. Financirajo Karitas, katoliške vrtce, socialne projekte, oratorije, sakralne spomenike in podobno. Pa so po ustavi tudi občine ločene od cerkve. Revna Slovenija financira izjemno bogato Katoliško cerkev, kar je absurdno.

Če želi kdo izstopiti iz RKC, naleti na številne ovire. Zakaj je izstop iz RKC tako težaven? Vaše društvo ponuja brezplačno pravno svetovanje.

Škrjanc: Sama sem imela kar veliko težav pri izstopu iz RKC, moj izstop je trajal kar tri leta, šele s pomočjo odvetnika in medijev mi je uspelo izstopiti. V pogovoru z duhovnikom župnije, kjer so me krstili, sem morala poslušati, da s tem, ko izstopam, podpisujem pogodbo s hudičem. Po mojem je glavni razlog težav pri izstopu strah RKC, da bi izgubila svoje člane, s tem pa izgubljala tudi moč, s katero navzven prikazuje najštevilnejše članstvo. RKC trdi, da celovit izstop iz nje ni mogoč, pač pa samo formalen. To pomeni, da izstopajočega še vedno vežejo vse obveznosti do RKC, izgubi pa vse pravice. RKC svoje člane prefinjeno drži v članstvu s strahom pred večnim prekletstvom. To pomeni, da ko človek enkrat izstopi iz RKC, ga ta za večno prekolne, in to vse v imenu Boga. Vse to je v nasprotju z naukom Jezusa iz Nazareta in Bogom. Za to, da človek najde stik z Bogom, ne potrebuje nobenih posrednikov niti Cerkve. Pomembno je, kako človek živi, kakšen je njegov odnos do ljudi, narave, živali. Če bi Bog res preklel svoje otroke, potem ne bi bil neoseben in pravičen; prav zato dopušča vsem nam svobodno voljo, sami se odločamo o tem, ali bomo delali dobro ali slabo, to pa pomeni, da smo za svoja dejanja in posledice odgovorni sami.

Krst otrok je stvar odločitve staršev, kar je v nasprotju z možnostjo svobodne izbire. Katere temeljne ustavne pravice so kršene s prisilnim krstom?

Began: Kršena je temeljna pravica otrok, to je svoboda vesti. Starši sicer imajo pravico vzgajati svoje otroke, vendar pa mora biti usmerjanje otrok glede verske vzgoje po 3. odstavku 41. člena ustave v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter svobodo vesti in verske opredelitve. Iz tega jasno izhaja, da ima otrok lastno neodtujljivo pravico do svobode vesti, ki jo lahko izkoristi, ko je dovolj star in zrel, da dojame bistvo stvari. Dokler tega ni, pa ta svoboda miruje. Starši je ne morejo izvrševati v smislu, da dajo otroka krstiti, saj krst pomeni vstop v Cerkev, ki poleg drugega otroku prinaša tudi velike obveznosti. Postane namreč del Cerkve in se mora po katoliškem nauku podrejati cerkvenim predstojnikom, jim služiti, pred ljudmi mora izpovedovati vero, se udeleževati misijonske dejavnosti Cerkve in jo tudi financirati. Otrok postane "suženj" Cerkve brez svojega soglasja. Ali ne živimo v 21. stoletju? Poleg tega pa sploh ni celovitega izstopa iz Cerkve, saj krst po cerkvenem nauku vtisne v dušo otroka neizbrisno znamenje, zaradi česar ta za vedno ostane del Cerkve in ga zato še naprej vežejo vsi cerkveni zakoni, razen kanonične oblike poroke. Seveda pa z izstopom izgubi pravice. Enkrat katolik, vedno katolik?

Formalni izstop je sicer mogoč, vendar pa Cerkev te ljudi prekolne, ponekod jih tudi vpiše v knjigo odpadnikov iz Cerkve. Pri krstu otrok je odpovedala država, ki mora po ustavi skrbeti za otrokove koristi. Ali je v korist otrok, da brez svojega soglasja dobijo hude obveznosti? Država bi morala prepovedati krst otrok. Nenazadnje je krst lahko prva stopnica do zlorab otrok, saj so stiki med krščenimi otroki, ki se morajo udeleževati cerkvenih dejavnosti, in kleriki pogostejši kot pri tistih otrocih, ki niso krščeni oziroma niso člani Cerkve. Prepoved krsta otrok bi bila zato pomemben ukrep za zaščito otrok. Toda država raje ščiti Cerkev kot otroke, in mnogi med njimi so zaradi njene brezbrižnosti utrpeli hude posledice. Vidi se, da je Cerkev močnejša od slovenskih organov oblasti.

Problem katoliške pedofilije je povezan s skrivanjem storilcev, ki jih Cerkev ni izročala civilnim oblastem. Z listino De delictis gravioribus je sedanji papež še leta 2001 škofom odredil, da morajo spolne zločine zadržati v strogi tajnosti.

Škrjanc: Pedofilija klerikov ni od danes niti od včeraj, to je pojav, ki je rdeča nit skozi vso zgodovino RKC. RKC je svoje pedofile skrivala ves čas, to je počela tako, da jih je premeščala iz ene župnije v drugo. Zelo pomemben dejavnik, da se o tem ni govorilo, je tudi ta, da če kdorkoli grdo govori o duhovnikih, stori smrtni greh. Ljudje so raje molčali ali pogledali vstran, kot da bi na glas povedali, kaj se dogaja. Ljudje verjamejo, da je duhovnik posrednik med Bogom in njimi, ljudje verjamejo, da jim duhovnik lahko da odvezo za njihove grehe; če ga ne bi imeli, kdo bi jim dal odvezo, morali bi živeti z grehom. To ni res, noben duhovnik ne more odvzeti greha ljudem niti si tega ne morejo kupiti z odpustki: le če človek svoje napačno dejanje obžaluje, popravi oziroma povrne škodo in tega ne počne več, se mu greh odpravi, in to brez duhovnika. To so vzvodi, zaradi katerih mnogi ne spregovorijo o tem, kaj se jim je zgodilo. Sam papež je svojim kardinalom in škofom dal navodila, kako morajo v tajnosti zadržati vse primere spolnih zlorab vsaj za dobo desetih let - v tem času pa tak primer že zastara. Po mojem bi bilo najprimerneje, da bi papež odstopil.

V trenutku, ko otrok doživi spolno zlorabo, se zanj njegovo otroštvo konča, nastopi pa svet strahov, bolečine, jeze, sovraštva in samoobtoževanja, odvzeto mu je njegovo dostojanstvo, njegova samopodoba je ničelna. Da otrok vse to preživi, si ustvari iluzijo, ki je samo v njegovi glavi, živi jo, kasneje v življenju ta iluzija postane stvarnost, ne zna več ločiti, kaj je res in kaj ni, vse pogojuje s svojim namišljenim svetom. Tudi kasneje, ko odraste in si ustvari družino, največkrat ni kos težavam, ki jih prinese življenje, in takrat se ponovno začne zapletati. Vse, kar se mu je zgodilo v otroštvu, največkrat prenese na ljudi, ki so mu blizu, ki mu niso prizadejali bolečin. Ob najmanjših težavah se počuti ogroženega. Mnogo je takih, ki si do konca življenja ne opomorejo od travm zaradi spolne zlorabe, veliko jih konča v drogah, alkoholu ali celo naredijo samomor. Zato je nedopustno, da RKC žrtvam teh zlorab ne povrne odškodnin za kaznivo dejanje in povzročene travme. To bi morala storiti, saj tudi sama uči, da je treba škodo popraviti ali povrniti. RKC je najbogatejša institucija na svetu, zato menim, da to lahko stori, to mora storiti.

V Sloveniji je bilo nekaj pravnomočnih obsodb katoliških duhovnikov zaradi pedofilije. Zakaj Cerkev žrtvam teh zlorab ne izplača odškodnine? Ali je slovenska cerkev obsojene pedofile izključila iz Cerkve?

Škrjanc: V tej zadevi bi morala sodelovati tudi država, zgledovati bi se morala po ZDA, kjer imajo z zakonodajo to urejeno tako, da vse odškodnine, ko gre za spolne zlorabe otrok, poravna RKC sama, pri nas pa bi morali tako zakonodajo šele sprejeti. Ko je bil papež na obisku v ZDA in se je opravičil vsem žrtvam spolnih zlorab, je dal obljubo, da bo vse duhovnike pedofile izključil iz RKC, pa do danes še nisem prebrala, da bi to tudi res izpolnil. RKC je dovolj bogata, da bi lahko vsem žrtvam izplačala odškodnine.

Kako komentirate izjavo predstavnika Katoliške cerkve, ki je dejal, da so žrtve pedofilije v Sloveniji "zanemarljive"?

Škrjanc: Če bi imeli v Sloveniji en sam primer pedofilije s strani klera, ne moremo več govoriti o zanemarljivi številki, kajti duhovniki naj bi predstavljali neko višjo moralno-etično instanco. To pomeni, da RKC ne bi smela imeti v svojih vrstah nobenega duhovnika pedofila. V Sloveniji še nismo dosegli vrha ledene gore. O spolni zlorabi klerikov je spregovorilo zelo malo žrtev, to pa zato, ker je bil ta pojav v Sloveniji donedavna še vedno tabu tema.

Šele v zadnjem času se je začelo o tem več govoriti in poročati. To pa pomeni, da so prve žrtve spolnih zlorab prebile tabu in molk. Po mojem mnenju je že sam postopek obravnavanja teh primerov dovolj boleč za žrtve, nakar morajo doživljati še obtožbe, da so same krive, duhovniki pedofili največkrat vse zanikajo in krivijo same žrtve. RKC teh primerov največkrat ne prijavlja policiji, duhovnike pa branijo pred javnostjo tudi odvetniki, ki zastopajo duhovnika pedofila. Poskušajo dokazati nasprotno oziroma doseči najnižjo možno kazen. Torej govorimo o nezanemarljivih številkah. Gospod Rode je za javnost izjavil, da so žrtve pedofilije presegle mejo zdravega razuma, da pretiravajo in blatijo papeža ter RKC. Takšna izjava nekega kardinala je skrajno ponižujoča do žrtev in nemoralna za tistega, ki jo izreče, in tudi za RKC.

Kaj lahko storijo žrtve spolnih zlorab, kam naj se obrnejo? Kako jim lahko pomagate v vašem združenju?

Škrjanc: Žrtve spolnih zlorab morajo zlorabo najprej prijaviti policiji, če tega same ne zmorejo, naj to povedo staršem ali drugim osebam, ki jim zaupajo. Obstajajo tudi brezplačni telefoni za žrtve spolnih zlorab. Vsem, ki se obrnejo na naše društvo, svetujemo, kako naj ukrepajo naprej, kam naj se obrnejo, smo pa tudi že posredovali pri policiji. Žal moram povedati tudi to, da starši svojega otroka včasih pustijo na cedilu, mu ne verjamejo in stopijo na stran duhovnika pedofila. Vse starše naprošam, naj prisluhnejo svojim otrokom, naj jim stojijo ob strani, kajti zelo pomembno je, da preprečijo hude travme pri otroku in mu pomagajo v zelo težkih trenutkih.

V razpravi o družinskem zakoniku ste predlagali nezastaranje oziroma podaljšanje kazenskega pregona za kazniva dejanja spolne zlorabe otrok.

Began: Pomembno je, da kazenski pregon za spolne zlorabe otrok, ki jih storijo kleriki, ne zastara, saj je dokazano, da je Cerkev kleriško pedofilijo ves čas skrivala, kar je oteževalo oziroma onemogočalo kazenski pregon. Zaradi skrivanja je mnogo zadev zastaralo. Šele zdaj se je Cerkev zganila, vendar samo zaradi pritiska javnosti.

Kakšno je vaše stališče o odvzemu in presaditvi človeških organov, zlasti glede na spremembe zakonodaje, ki so v pripravi?

Began: Menimo, da se sme organ za namen presaditve odvzeti samo, če obstaja izrecno soglasje tistega, ki je darovalec, ne glede na to, ali gre za živega ali umrlega darovalca. Sistem domnevne privolitve je protiustaven. Drug problem pa je možganska smrt. Za potrebe presajanja velja, da je človek mrtev, ko je ugotovljena možganska smrt, takrat se mu tudi odvzamejo organi. To pa ne drži, saj ima možgansko mrtev človek žive organe, poleg tega diha in mu bije srce, kar je nedvoumen znak življenja. Mrtev človek ne more imeti živih organov in dihati. Tak človek je lahko v fazi umiranja, ni pa mrtev, seveda pa umre, ko mu še živemu odvzamejo srce oziroma zaradi odvzema srca izklopijo respirator. Zato možganska smrt krši nedotakljivost človekovega življenja.

Maše ob umestitvi ljubljanskega nadškofa so se udeležili predsednik države, predsednik vlade, predsednik vrhovnega sodišča, načelnik generalštaba Slovenske vojske. Kaj sporočajo državniki na verskih obredih?

Began: Nerazumljivo je, in seveda tudi protiustavno, da se predstavniki države udeležujejo verskih obredov neke verske skupnosti, če je država ločena od te verske skupnosti. Ker omenjene osebe predstavljajo vse državljane Slovenije, tudi drugače verne in ateiste, se državni predstavniki udeležujejo teh obredov tudi v imenu nekatolikov. Ali imajo od njih pooblastila za to? In ne samo to, državni predstavniki se klanjajo verski skupnosti, ki ima nekatoliške državljane Slovenije za manjvredne ljudi, da ne rečemo, da jim sploh ne priznava pravice do obstoja. Ali državi več pomeni Cerkev kot pa njeni državljani?

Katoliški nauk pozna smrtno kazen, v Bibliji kar mrgoli primerov, kdo vse mora umreti "v krvi". Katolik je torej dolžan zavrniti ustavni člen, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo in da v Sloveniji ni smrtne kazni. Kaj to pomeni v praksi?

Began: V praksi bi to pomenilo, da mora katolik izvrševati katoliški nauk glede smrtnih kazni, ki jih predpisuje Biblija, saj je ta, po nauku Cerkve, v celoti božja beseda, ki jo je treba izvrševati. Kdor udari svojega očeta ali mater, se kaznuje s smrtjo, piše v drugi Mojzesovi knjigi. Ker pa politične razmere trenutno za Cerkev niso ugodne, ta od svojih vernikov ne zahteva striktnega ravnanja po Bibliji. Če se razmere spremenijo, pa se zopet lahko začne izvajati nasilje, ki ga Cerkev zelo dobro obvlada, kar dokazuje njena krvava zgodovina.

Ali Škofijska gimnazija Vipava kot vpisni pogoj še nalaga podpis izjave, s katero dijaki pristajajo na krščansko usmeritev in evangelijske vrednote?

Began: Tega ne vemo. Dejstvo pa je, da se na to gimnazijo lahko vpišejo samo tisti, ki iskreno sprejemajo vzgojno usmeritev šole, ki je krščanska; poleg tega evangelijske vrednote zavezujejo tudi dijake, kot izhaja iz spletne strani te šole. Dejstvo pa je tudi, da država s tem, ko sofinancira to gimnazijo, pomaga pri širjenju katoliške vere. S tem se je postavila na stran določene verske skupnosti in ni več nevtralna, kot bi po ustavi morala biti.

Vaše društvo je dalo pobudo za izločitev Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani.

Began: Teološka fakulteta je del Katoliške cerkve. Ker je država ločena od verskih skupnosti, del Katoliške cerkve ne more biti del Univerze v Ljubljani, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Univerza v Ljubljani je v bistvu državna univerza, zato del Cerkve ne more biti del te univerze in s tem države. Vsi državljani, tudi nekatoliki, morajo financirati del Cerkve, s tem pa financirajo tudi širjenje katoliške vere, saj mora vsaka cerkvena institucija, kot tudi vsak katolik, vedno in povsod širiti katoliško vero. Revna Slovenija z več kot dva milijona evrov letno pomaga superbogati Cerkvi pri šolanju duhovnikov.

V Slovenijo prihaja kardinal Tarcisio Bertone, znan iz afere Grasseto, nedavno pa je za pedofilske škandale okrivil geje.

Began: Znano je cerkveno sovraštvo do homoseksualcev. To izhaja še iz Biblije, saj v njej piše: "Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju." (3 Mz 20,13) Biblijo, ki v polnosti velja še danes in se pojmuje kot božja beseda, pa je treba izpolnjevati dobesedno, saj v njej piše: "Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!" (5 Mz 31,1) V nekaterih afriških državah, katerih verska podlaga izhaja iz istih tekstov, kot jih ima katoliška Stara zaveza, obsojajo homoseksualce na smrt. Verjetno bi to storila tudi Cerkev, če bi politične okoliščine to dovoljevale. Zato poteza kardinala Bertoneja ni presenečenje.

Kako komentirate beatifikacijo Alojzija Grozdeta, gorečega člana profašistične Katoliške akcije?

Began: Grozdetovega primera ne poznamo podrobno, dejstvo pa je, da spada v sfero napadov na partizane oziroma prejšnji režim. Katoliška cerkev sicer na veliko napada komunizem, ob tem pa ne pove, da je komunizem poslal njen bog. Cerkev namreč uči: "Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so postavljene od Boga." (Rim 13,1) Ali ni potem komunizem v Sloveniji maslo katoliškega boga?

Kako v Sloveniji deluje Opus Dei?

Began: Opus Dei je zelo pomembna cerkvena organizacija za evangelizacijo družbe. Člani delujejo v posvetni sferi, kjer je njihova dolžnost, da delujejo v interesu Cerkve. Kot kažejo dogodki in zgodovina, je bistven interes Cerkve ta, da je čim bogatejša in da ima oblast. V resnici nje Bog ne zanima. S svojim delovanjem deluje proti njemu, kar opaža vedno več ljudi.

Ste imeli zaradi svojega društvenega delovanja kdaj težave z okolico?

Škrjanc: Ja, prve težave so se pojavile že pri mojem izstopu iz RKC, takrat sem se tudi prvič javno izpostavila. V vasi, kjer sem živela, so mi vaščani z leseno pregrado hoteli preprečiti dostop do doma. Kasneje so se pojavila nova opozorila, na avtomobilu so mi na steklo narisali mačeto. Prejela sem nešteto SMS-sporočil z neprimerno vsebino, pa črno vrtnico. Pročelje hiše, v kateri sem bivala, so z velikimi črkami v velikosti enega metra popisali z besedami, kot so: satan, bin Laden, lezbe, pedri itd. Ker na vse to ni bilo pravega odziva, so se pojavili tudi drugačni prijemi, kako ogroziti mojo eksistenco. Vse to ne more spremeniti mojih načel in ciljev. Kajti ko enkrat doživiš spolno zlorabo in se ti uspe prebiti skozi vse strahove in travme, potem je vse drugo zanemarljivo. Vesela bom, če bom lahko preprečila eno samo spolno zlorabo otroka.