V Evropski uniji je lani 96 odstotkov obalnih kopalnih območij ter 90 odstotkov rečnih in jezerskih kopalnih območij izpolnjevalo minimalne standarde kakovosti. To je dobra novica pred dopustniškim časom, ki sta jo pred dobrimi 14 dnevi sporočili evropska komisija in evropska komisija za okolje.

Ne gre pozabiti, da je čista kopalna voda ključnega pomena za gospodarske sektorje, kot na primer turizem, še posebno pa za rastlinstvo in živalstvo. "V zadnjih tridesetih letih sta EU in nacionalna zakonodaja znatno izboljšali kakovost kopalnih voda v Evropi, vendar naše delo s tem ni končano. Čeprav smo v zadnjem desetletju imeli zelo dobre rezultate, si moramo še naprej prizadevati, da bi te rezultate ohranili in jih tudi izboljšali," je prepričan komisar za okolje Janez Potočnik.

Od 20.000 nadzorovanih kopališč v Evropski uniji sta bili leta 2009 dve tretjini na morski obali, preostala tretjina pa ob rekah in jezerih. Skladnost z obveznimi vrednostmi (minimalnimi kakovostnimi zahtevami) je pri obalnih kopališčih zrasla z 80 odstotkov v letu 1990 na 96 odstotkov leta 2009. Pri celinskih vodah pa so zaznali še večji dvig kakovosti, in sicer z 52 na 90 odstotkov. vt