Predlog, da pristanejo na desetodstotno znižanje plač v zameno za desetodstotni lastniški delež Hita, ki so ga predstavili na torkovi novinarski konferenci, upravi družbe Hit novogoriški Sindikat igralniških delavcev Slovenije (Sids) še ni predstavil. V današnjem sporočilu za javnost uprava še navaja, da predlog ni bil predmet stavkovnih zahtev, navedenih v napovedi stavke.

"Predlog sindikata uprava družbe ocenjuje za brezpredmetnega, saj sama nima vpliva na spreminjanje lastniške strukture družbe Hit," so zapisali v sporočilu. "V zvezi z lastniško strukturo družb, ki prirejajo igre na srečo, pa uprava družbe Hit zagovarja predlog, ki ga je na ministrstvo za finance naslovila kot pisno pripombo na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji."

Iz predloga izhaja, da bi lahko 40-odstotni delež prednostnih delnic na trgu kupil kdor koli.

"Glede zniževanja plač oz. usklajevanja stroškov dela, ki ga kot del izvajanja akcijskega načrta za leto 2010 zahteva nadzorni svet družbe Hit, pa uprava družbe ponovno poudarja, da si v času, ko podjetja drugod po Sloveniji znižujejo plače za celo 20 do 30 odstotkov (v Hitovi odvisni družbi Hit Coloseum v Sarajevu so se zaposleni pripravljeni odpovedati dvema plačama letno, da bi zadržali svoja delovna mesta), prizadeva za t. i. progresivni model, ki predvsem varuje osnovne plače zaposlenih, razvrščene v najnižje plačilne razrede (do 1200 evrov bruto), bolj pa jih zniža zaposlenim z višjimi plačami," še piše v sporočilu, ki so ga poslali iz Hita.

Temu modelu, ki je predvsem socialno naravnan, nasprotuje prav Sids, "ki bi si moral prizadevati za temeljne delavske pravice in solidarnost," še meni uprava družbe.

STA pa je izvedela, da napovedani nedeljski stavki članov sindikata Sids v Hitu nasprotujeta Sindikat delavcev v gostinstvu in turizmu ter sindikat Vrba.