Černetova in Rotner sta namreč 15. junija 2006 v ljubljanskem zavetišču Gmajnice opravila izredni vzrejni pregled in enemu od nevarnih psov (Atlasu), ki so natanko tri mesece prej skoraj do smrti poškodovali Stanislava Megliča, izdala vzrejno dovolilnico za plemenjaka. Alenka Černe je Atlasu podelila najvišjo vzrejno oceno (A), njegovo zunanjost sta z Rajkom Rotnerjem ocenila z odlično (5), njegovo gibanje pa označila za "dobro", čeprav je zaradi strelnih ran, ki jih je dobil med napadom na Megliča, močno šepal.

Leta 2008 se je Saša Baričevič pri krčevitem zavzemanju, da mu nevarna psa Atlasa in Joy vrnejo, ne usmrtijo, skliceval prav na dokumenta, pod katera sta podpisana Černetova in Rotner. Trdil je (oziroma v njegovem imenu odvetniška pisarna Senica), da psa nikakor ne bi mogla dobiti odlične ocene, če bi se vedla agresivno, državne organe je tudi posvaril, da imata živali veliko premoženjsko vrednost, "Atlas pa je kot odlično ocenjena plemenska žival z vzrejnim dovoljenjem plemenjaka pomemben tudi z vidika obstoja in nadaljevanja rodu pasme bulmastif v Sloveniji".

Izredni vzrejni pregled in ocena zunanjosti bulmastifov sta zbudila tudi zanimanje komisije za preprečevanje korupcije, ki je posumila, da gre v tem primeru za korupcijo, zato je na Kinološko zvezo Slovenije naslovila nekaj vprašanj. Roman Höfferle, predsednik Komisije za strokovna vprašanja, je na podlagi zbranih informacij in dokumentacije ocenil, da gre za utemeljen sum, da sta Alenka Černe in Rajko Rotner storila disciplinske in strokovne prekrške, zato je zoper njiju predlagal uvedbo disciplinskega postopka. Predsednik KZS Blaž Kavčič nam je v zvezi s tem povedal, da je za vložitev predloga za disciplinski postopek pooblastil člana upravnega odbora zveze Aleksandra Česnika.

Na Kinološki zvezi Slovenije namreč nimajo ustreznih in verodostojnih dokumentov, ki bi dokazovali, da je bil 15. junija 2006 izredni vzrejni pregled v zavetišču Gmajnice opravljen, zato posledično zveza zanj ni zaračunala takse. Ugotovili so tudi, da Saša Baričevič in njegova partnerica Zora Roter na Kinološko zvezo Slovenije nista nikoli vložila uradne vloge za opravljanje izredne telesne ocene in vzrejnega pregleda njunih bulmastifov. Ker sta bili živali takrat zaradi napada na Megliča v zavetišču, se postavlja vprašanje, s kakšnim namenom je bil sploh opravljen ta pregled.

Poleg naštetega je Alenka Černe, čeprav je strokovnjakinja za ocenjevanje zunanjosti psov, lani sodelovala v tričlanski "neodvisni" komisiji, ki jo je imenovalo kmetijsko ministrstvo (MKGP). Komisija je ocenila vedenjske lastnosti psov (niti Černetova niti drugi član komisije - veterinar Marjan Kastelic - nista strokovnjaka za vedenje živali) in se odločila, da ministrstvo nevarna bulmastifa pod določenimi pogoji lahko vrne lastniku. Sodelovanje Černetove v komisiji, katere mnenje je bilo odločilno pri vrnitvi psov, ki so kasneje pokončali lastnika, pa je pod vprašajem še iz enega razloga. Zdaj že odstopljeni kmetijski minister Milan Pogačnik je namreč javno zatrdil, da so iz komisije izločili vse, ki so že kdaj sodelovali pri pripravi strokovnih mnenj za Sašo Baričeviča. V primeru Alenke Černe se je izkazalo, da to ne drži.