26. marec

Švicarski zdravnik, naravoslovec in enciklopedist Conrad Gesner se je rodil 26. marca 1516. Znan je bil po svojih monumentalnih delih. Njegov cilj je bil sestaviti pregled vsega tedanjega znanja na svetu. Njegove knjige so nekakšna zbirka podatkov o živalih in rastlinah. Bogato ilustrirano delo Historiae animalium ali Zgodovina živali je sestavljeno iz kar petih knjig, od tega je prva izšla leta 1551. Vsaka od njih je opisovala del živalskega kraljestva. Čeprav je sestavil popis vseh živali v Evropi, pa med njimi ni našel nobene povezave. Šele v knjigi Historica Plantarum ali Zgodovina rastlin, ki je izšla šele dvesto let po njegovi smrti, lahko prvič preberemo, da je razmišljal tudi o tem, da bi morda kazalo podobne vrste združevati v razrede.

1868 - V Kairu se je rodil Ahmed Fuad Paša, prvi kralj Egipta po tistem, ko je britanska vlada leta 1922 enostransko razglasila egiptovsko neodvisnost, ohranila pa velik vpliv na državo. Do smrti leta 1936 si je prizadeval, da bi z Britanci dosegel dvostransko pogodbo o neodvisnosti, ki bi zadovoljila obe strani.

1893 - V Genovi se je rodil politik Palmiro Togliati, ki je kar štirideset let vodil italijansko komunistično stranko in se v memorandumu o politični doktrini, objavljenem po njegovi smrti, zavzel za liberalizacijo komunističnih držav (umrl leta 1964).

1914 - Rodil se je ameriški dramatik in pisatelj Tennessee Williams, predstavnik dekadence ameriškega juga (umrl leta 1983).

1979 - Egipt in Izrael sta se v Camp Davidu dogovorila za mirovni sporazum, prvi takšen dokument, ki ga je kakšna arabska država podpisala s Tel Avivom.

1995 - Veljati je začel schengenski sporazum, s katerim so članice Evropske unije odprle medsebojne meje.