Širšemu krogu so znani predvsem izkoriščanje sončne in vetrne energije, vodnega toka, biogoriv in biomase, geotermalne toplote ter plimovanja. Radi pa pozabimo, da k alternativnim virom energije sodita tudi učinkovita raba in skladiščenje energije, ki prav tako skušata doseči cilj zmanjšati onesnaženje in povečati energetsko neodvisnost in učinkovitost posamezne države.

Preden začnem s predstavitvijo dogajanj na področju alternativnih virov energije, bi rad v uvodu spomnil na nekatere zakonitosti, ki so pomembne pri investiranju v nadpovprečno tvegane panoge.

Kljub temu, da zgoraj omenjene panoge sodijo v isti sektor, se med seboj močno razlikujejo. Glavna razlikovanja se kažejo v političnih in zakonodajnih podporah posameznih držav, stopnji razvitosti tehnologij in posledično stopnji konkurenčnosti z drugimi uveljavljenimi viri energije, finančni podpori kapitalskih trgov in energetskih podjetij, vplivu na okolje itd. Zaradi hitrega razvoja panog se lahko zgodi, da pretekle nadpovprečne donosnosti posamezniku zameglijo razumno vlaganje. Problem nastane, ko posameznik ne pozna ali celo namerno spregleda vsa tveganja, ki spremljajo mlade, še razvijajoče se panoge. Vse prevečkrat so v ospredju pretekle nadpovprečne donosnosti in pričakovanja, da se bodo te ohranile tudi v prihodnje. Velikokrat pa ni tako. Vsaka mlada panoga, kamor se uvrščajo tudi "naše" panoge, ima svojevrstno življenjsko pot do zrelosti. Kot v resničnem življenju človeka imajo tudi panoge v življenju vzpone in padce. Pri mladih panogah so ta nihanja še toliko bolj izrazita, kar se odraža tudi v močnejših premikih cen delnic podjetij. Kapitalski trgi so namreč zelo občutljivi glede novic, ki se nanašajo na določeno mlado panogo. Analitiki oblikujejo svoja pričakovanja tudi na podlagi zgodovinskih dogajanj, ki jih v tem primeru ni oziroma so zelo skopa. Seveda pa ni vse tako črno. Če ima panoga dolgoročno prihodnost, potem so pretresi le kratkotrajne narave in predstavljajo normalnega spremljevalca na poti k njeni zrelosti. Takšen pretres se je zgodil v sončni in vetrni panogi v letih 2008 in 2009. Delniška indeksa, ki spremljata obe panogi, sta doživela več kot 70-odstotni padec glede na vrh v letu 2007 in si do danes še nista opomogla.

Pred odločitvijo, ali vložiti svoje prihranke v sektor alternativnih virov energije, bi si postavil naslednje vprašanje: "Ali verjamem, da bodo alternativni viri energije v obdobju 10 ali 20 let igrali pomembno vlogo pri zagotavljanju svetovnih potreb po energiji?" Prav tako bi si ga zastavil vsakič, ko se mi zaradi strahu med pretresi zamaje zaupanje v sektor. Odgovoriti si moramo iskreno in na podlagi objektivnih argumentov. Sam verjamem, da so alternativni viri naša prihodnost. Argumenti, ki so me prepričali, niso toliko okoljski, ampak bolj politično-ekonomske narave. Za začetek prepuščam, da si vsak bralec oblikuje svoj odgovor. Pri oblikovanju dokončnega odgovora pa upam, da vam bodo pomagali tudi moji prihodnji članki.