Glede na številne javne obtožbe, še posebej s strani Jožeta Tanka, v zvezi s poslovnim sodelovanjem med Senico in Igorjem Pogačarjem, odvetnik dodatno pojasnjuje, da je Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki leta 2001 opravila skrbni pravni pregled SIB banke, ki ga je naročila JP Energetika, katerega prokurist je bil gospod Igor Pogačar.

Takrat se je prvič srečal z njim, zatrjuje Senica in dodaja, da je skrbni pravni pregled SIB banke pokazal, da so terjatve v banki napačno razporejene in da bodo potrebne dodatne rezervacije. Pa tudi, da takrat predvidena dokapitalizacija banke ne bo zadostna in da bodo potrebne nove dokapitalizacije, o čemer je bil po navedbah Senice naročnik obveščen.

Odvetniška pisarna ni nikoli pravno zastopala Igorja Pogačarja kot fizične osebe, poudarja in izpostavlja, da so družbo Ram Invest zastopali le enkrat, in sicer v obdobju 2003 - 2005, ko je bila zadeva, kar se družbe tiče, zaključena.

Leta 2008 je odvetniška pisarna po navedbah Senice prevzela zastopanje stranke proti Ram Investu. Senica v nadaljevanju izpostavlja, da z Igorjem Pogačarjem nimata in nista imela nobenega skupnega podjetja niti ne sodelujeta in nista sodelovala na nobenem skupnem projektu. Zaradi tega nista in ne moreta biti poslovna partnerja, je poudaril.

Miro Senica pojasnjuje, da je marca lani prodal dvosobni poslovni apartma kot poslovno nepotrebno nepremičnino družbi Ram Invest, katere osnovna dejavnost je nakup in prodaja nepremičnin - potem ko je nepremično več kot šest mesecev neuspešno prodajal.

"Zato tudi ta enkratna poslovna transakcija, ki je bila povsem rutinska operacija, ne more biti šteta kot poslovno sodelovanje oziroma zaradi tega Ram Invest ni poslovni partner Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki," je zapisal Senica.

v zvezi z današnjo navedbo Tanka, da "današnji mediji poročajo, da Pogačarjevo podjetje daje v najem prostore za potrebe okrožnega in okrajnega sodišča v Ljubljani, pri čemer naj bi tudi ta najem uredili prav Senica oziroma njegovi odvetniki", pa je Senica zapisal, da tudi ta navedba ne drži. Je popolnoma neresnična in zlonamerna. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki nikoli ni urejala najema navedenih prostorov, je poudaril.

"Glede na povedano in glede na to, da gospod Jože Tanko nenehno ponavlja trditve, s katerimi namerno škoduje tako mojemu kot ugledu Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, bomo zoper njega sprožili ustrezne pravne postopke," je še napovedal odvetnik Senica.