Kot je na današnji predstavitvi dela na Kemijskem inštitutu v Ljubljani povedal Jure Zupan, so podatki v današnjem času pomembni vsepovsod, od njihove obdelave pa so odvisni rezultati in spoznanja. Zato je pravilna obdelava podatkov nujna za zanesljivost spoznanj in nadaljnji razvoj.

Avtor je opomnil, da literature na to temo v slovenščini ni prav veliko, kar je velika škoda za slovensko gospodarstvo, zato se je lotil tudi prevajanja nekaterih znanstvenih izrazov. Znanstveni razlagi je dodal še primere iz običajnega življenja. Upa, da bo to olajšalo razumevanje problemov pri delu s podatki in njihovo uporabo.

Na predstavitvi sta sodelovala tudi pesnik Niko Grafenauer in vodja raziskovalnih programov Inštituta Nove revije Dean Komel.

Grafenauer je povedal, da znotraj enega jezika obstaja več različnih vrst jezikov, kot sta na primer znanstveni ali novinarski, vsak od njih pa ima svoje značilnosti. Kemometrija zato predstavlja novo bogatenje ne samo znanosti, ampak tudi slovenskega jezika.

Komel, ki je sicer filozof, je opozoril, da je jezik ključen za razvoj mišljenja - navedel je Wittgensteinov izrek "meje mojega sveta so meje mojega jezika" - in dodal, da je skrb za ohranjanje jezika skrb za ohranjanje skupnosti, zato je potrebno, da slovenščina ostane funkcionalen jezik na vseh področjih, tudi v znanosti.

Prof. Jure Zupan je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, član Inženirske akademije Slovenije (IAS) in Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA). Doktoriral je leta 1972 v Ljubljani, nato pa se je dodatno izpopolnjeval in kot gostujoči profesor predaval na različnih univerzah v Evropi in Ameriki. Njegova najuspešnejša knjiga "Neural Networks in Chemistry", ki jo je napisal skupaj z Johannom Gasteigerjem, je prevedena tudi v kitajščino in japonščino.