Kot je zapisano v javnem naročilu oziroma v vabilu k oddaji ponudbe, se ponudba šteje za pravočasno, če jo ministrstvo prejme do 10. februarja do 10. ure. Še isti dan ob 12. uri bo v službi za javna naročila pri notranjem ministrstvu javno odpiranje ponudb.

Sledil bo en krog pogajanj, če ministrstvo ne bo doseglo sprejemljive cene, pa še dodaten krog. Na pogajanjih bodo razjasnjene tudi morebitne nejasnosti v ponudbi.

Kot je navedeno, je predmet javnega naročila poleg dobave specialnega vozila z vodnim topom tudi izvedba usposabljanja za dve posadki vozila. Izbrani izvajalec bo moral v osmih mesecih od podpisa pogodbe dobaviti vozilo in tudi že izvesti usposabljanje, sicer mu bo ministrstvo lahko zaračunalo pogodbeno kazen.

Notranja ministrica Katarina Kresal je sicer 25. januarja v državnem zboru pojasnila, da policija nov vodni top za preganjanje nasilnih demonstrantov potrebuje, saj je stari že dotrajan.