Zakon naj bi nadzor izboljšal zlasti pri prirejanju iger na srečo brez koncesije. Hkrati ureja uvedbo novih igralnih naprav in prirejanje iger na srečo prek interneta.

Pri igrah na srečo je prirejanje spletnih iger na srečo dovoljeno le imetnikom koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ali za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah, ne pa koncesionarjem, ki prirejajo igre na srečo v igralnem salonu.

Novela naj bi tudi odpravila nepotrebne omejitve v poslovanju prirediteljev ter koncesionarjev. Tako med drugim odpravlja omejitev, da so lahko v lastništvu družb s koncesijo le osebe ali družbe z državljanstvom Slovenije ali druge države članice EU oziroma pravne osebe, ki imajo sedež v Sloveniji oz. v EU.

Državni svet je tudi na ta zakon izglasoval veto, in sicer zaradi dela zakona, ki določa, da so prireditelji spletnih iger na srečo dosedanja prireditelja klasičnih iger na srečo Loterija Slovenije in Športna loterija ter igralnice, v njem pa ni določeno, za katere namene se bodo pridobila pridobljena koncesijska sredstva od teh spletnih iger na srečo.

Internetne igre na srečo so v zakonu opredeljene kot klasične igre na srečo ali kot posebne igre, tako da se bo moralo zanje pridobiti koncesijo, koncesnina pa se bo razporedila enako kot pri drugih igrah na srečo.