V industriji kovinskih materialov in livarn se s 1. januarjem najnižje osnovne plače povečujejo za 3,2 odstotka, nova minimalna plača pa znaša 748,20 evra bruto oziroma 544 evrov neto, kar je za skoraj 90 evrov več doslej. Dodatek določa tudi regres v višini 760 evrov bruto.

Zaposlenim v kovinski industriji se najnižje osnovne plače zvišujejo za pet odstotkov, minimalna plača v tej dejavnosti je po novem 724 evrov bruto oziroma 543 evrov neto, regres pa bo znašal 750 evrov bruto. V elektroindustriji se osnovne plače za prvi tarifni razred povečujejo za 7,1 odstotka, za nekoliko manj odstotkov pa tudi v ostalih tarifnih razredih. Najnižja osnovna plača v prvem tarifnem razredu bo od 1. januarja znašala 504 evre bruto, regres pa 750 evrov. V vseh treh dejavnostih se bodo lahko podjetja v težavah s sindikati dogovorila za nižji dvig ali za zamik povišanja v obdobje, ko bodo rezultati boljši. Sindikat Pergam in delodajalci pa so podpisali nov aneks h kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti. Z njim se osnovne plače za december 2009 povečujejo za dva odstotka, sorazmerno s tem pa tudi vsi dodatki.