Obeti za prihodnje leto so še bolj rožnati, saj Mestna občina Ljubljana (MOL) avtomobilistom načrtuje pobrati kar pet milijonov evrov in izkušnje iz preteklosti kažejo, da so pri ocenah o kaznih na koncu precej natančni. Občutno povečanje ocene prihodkov iz glob in drugih kazni na MOL utemeljujejo s širitvijo pristojnosti mestnih redarjev, ki se bodo prihodnje leto podali v lov še za prehitrimi vozniki. V ta namen so na mestnem redarstvu že oktobra kupili dva prenosna merilnika hitrosti, ki so ju do tedaj uporabljali le poskusno.

Kot je povedala Jožica Velušček, vodja odseka za upravljanje s kadri na MOL, bodo na mestnem redarstvu predvidoma že v začetku prihodnjega leta zaposlili tudi devet novih redarjev, tako da se bo njihovo število iz 34 povečalo na 43. Razpis za nova delovna mesta so na mestnem redarstvu objavili že 18. novembra, vendar, kot pojasnjuje Veluščkova, postopek še ni končan, saj trenutno potekajo razgovori s prijavljenimi kandidati. Izbrani srečneži bodo (do odprave plačnih nesorazmerij) zaslužili vsaj 900 evrov bruto osnovne plače, ki ji je treba prišteti še del plače za delovno uspešnost in vse dodatke, najvišja osnovna plača redarja v 29. plačilnem razredu pa (do odprave nesorazmerij) znaša 1415 evrov bruto.

O tem, kako resno se je ljubljanski župan Zoran Janković lotil avtomobilistov, ki radi nepravilno parkirajo, zgovorno priča tudi podatek, da so na mestni občini v njegovem mandatu samo za postavitev količkov odšteli 380.000 evrov. Če bi vsak količek stal 200 evrov, kolikor so stali tisti ob Celovški cesti pri Tivoliju, bi to pomenilo kar 1900 količkov v treh letih.