Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič po Türkovem mnenju ni storil nič protipravnega. Njegovo prikrivanje je predsednik ocenil kot moralno nedopustno in kot politično napako in to je Golobič tudi priznal, izrazil obžalovanje in se zanjo opravičil.

Vprašanje, kako naprej, je po njegovem treba presojati z dveh ravni - z moralne, na kateri je vse odvisno od presoje in vesti Golobiča, in na politični. Na tej ravni pa se pojavi vprašanje, kako naj reagira na to koalicija in kako druge stranke oz. razmislek, ali je pri nas tako, da lahko nek politik naredi hudo napako, jo prizna in dobi drugo priložnost. V normalnem poslovnem življenju po njegovem mnenju to mora veljati.

Če pride do zamenjave, po besedah predsednika ta ne bi bila brez posledic za kredibilnost koalicije. Nevarnost, ki jo prinaša izsiljen odstop, je za Türka demonstracija šibkosti, nekega političnega problema, ki ga morebiti "opozicija lahko bolje izkoristi, kot je prav in si ga koalicija ne želi". Predsednik je še dejal, da tu ne gre razsojati le po moralnih principih, ampak tudi po političnih.

Türk v tem času tudi ne vidi potrebe za rekonstrukcijo vlade, pač pa meni, da "v kriznih razmerah potrebujemo vlado, ki je sposobna strniti svoje vrste in vladati". Kot je opozoril, je koalicija skozi volitve in nekatere druge dogodke "dobila nekaj sporočil" in upa, da jih je razumela. Želi pa si, da se o rekonstrukciji "ne bi govorilo več, kot bi bilo treba".