Nova podpredsednika SLS sta ekonomistka in okoljevarstvenica iz Kopra Olga Franca ter poslanec in župan Krškega Franci Bogovič. Olga Franca je dobila 113 glasov, Franc Bogovič pa 126 glasov. Za predsednika sveta SLS so v drugem krogu izvolili, za mesto pa sta se potegovala Franc Kangler in Jakob Presečnik, s 101 glasom slednjega.

Za predsednika glavnega odbora SLS je kongres v drugem krogu s 93 glasovi izvolil Francija Rokavca, za predsednika nadzornega odbora SLS z 91 glasovi Franca Rozmana, za predsednika razsodišča SLS po odločitvi Josipa Bajca za drugo funkcijo v drugem krogu z 99 glasovi Justino Polovič, za predsednika programskega sveta s 123 glasovi Janeza Tomšiča, za deset članov izvršilnega odbora SLS pa so bili med drugimi izvoljeni Janez Podobnik, Janez Žagar, Janez Tomšič, Marija Ribič, Ciril Smrkolj in Roman Žveglič.

Predsednik SLS je povedal, da še ne bo govoril o imenih članov svojega strateškega sveta. Kot je dejal, jih bo najprej osebno povabil v strateški svet in dobiti njihovo privolitev. Glede novega glavnega tajnika stranke pa je Žerjav dejal, da še nima imena za to funkcijo in da ni povsem zadovoljen s tem.

Predčasni kongres zaradi odstopa Bojana Šrota

V Krškem se je začel predčasni volilni kongres Slovenske ljudske stranke, na katerem delegati izbirajo novo vodstvo stranke, potem ko je dosedanji predsednik Bojan Šrot 24. marca letos nepreklicno odstopil. Šrot, ki je prav tako med udeleženci kongresa, je SLS vodil od novembra 2007, edini kandidat za njegovega naslednika pa je bivši prometni minister in zdajšnji poslanec Radovan Žerjav.

Žerjav nam je pred začetkom povedal, da ga nove funkcije ni strah in da se kongresa ne bi bal niti v primeru, če bi imel protikandidata. O ciljih stranke na bližnjih evropskih volitvah najverjetnejši novi predsednik SLS ne želi govoriti, saj pravi, »da je padel v to zgodbo in da je težko kaj narediti«. »Gledam na daljši rok. V vsakem primeru bo potrebna marsikatera sprememba, tako kadrovska, organizacijska kot tudi sicer. V prvi vrsti zato, da stranko stabiliziramo, da s trdim delom skušamo pridobiti nazaj zaupanje volilcev.« Naj spomnimo, da je SLS na lanskih državnozborskih volitvah zbrala le 5,2 odstotka glasov volilcev, zato ima trenutno le pet poslancev ali dva manj kot v prejšnjem mandatu.

Prvi predsednik SLS Ivan Oman: "Žerjav je fejst fant"

Žerjav nadalje meni, da si bo stranka verjetno morala priznati tudi kakšno napako, storjeno v preteklosti. »SLS danes izbira že sedmega predsednika v 21 letih oziroma petega v zadnjih devetih. Že to dokazuje, da gre v naši stranki nekaj zelo narobe. SLS mora biti stranka kmeta, delavca ali obrtnika, stranka upokojencev in tudi mladih, stranka malega človeka in intelektualca. Skratka, SLS mora biti ljudska!« je v uvodnem nagovoru delegatom poudaril Žerjav. O usmeritvi SLS pa pravi: »Vrniti se moramo h koreninam, vendar veliko širše, kot je bilo v preteklosti - h koreninam podeželja!«

Prvi predsednik SLS Ivan Oman meni, da je kandidat za novega predsednika »fejst fant«, čeprav ga osebno ne pozna. »Takšno mnenje sem si ustvaril v času, ko je bil Žerjav prometni minister. Po moji oceni je bil dober minister, saj se nikomur ni pustil voditi,« je v pogovoru za Dnevnik poudaril Oman. Dosedanji podpredsednik stranke Janez Podobnik se je v uvodnem nagovoru na današnjem kongresu vprašal, ali stranka potrebuje žerjava, ki jo bo dvignil. »Moj odgovor je da,« je odvrnil. Poudaril je tudi, da današnji kongres ne bo le kadrovski, temveč tudi vsebinski, saj bodo sprejeli nekaj pomembnih resolucij, med drugim o tem, kakšno SLS si njeni člani želijo. Pričakovati je tudi sprejetje resolucije o Hrvaški.

Podobnik je med drugim povedal, da je svojo kandidaturo za podpredsednika stranke tik pred začetkom kongresa umaknil, in dodal, da bo vesel, če ga bodo izvolili za člana izvršilnega odbora. Hkrati je navzoče pozval, naj v izvršilni odbor izvolijo nekaj novih močnih ljudi. Po naših informacijah bo na današnjem kongresu še nekaj umikov kandidatur za najvišje položaje v stranki. Kandidaturo za podpredsednika SLS bo umaknil tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, ki prav tako upa na izvolitev za članstvo v izvršilnem odboru.

Novo vodstvo SLS voli 180 delegatk in delegatov

Delegati in delegatke današnjega kongresa SLS v Krškem so po potrditvi kongresnih delovnih teles prešli na volitve, na katerih med drugim volijo predsednika, podpredsednico in podpredsednika stranke, 10 članov izvršnega odbora, 24 članov sveta stranke, predsednika glavnega odbora stranke in predsednika nadzornega odbora.

Od 230 vabljenih se po podatkih stranke se kongresa udeležuje 198 delegatk in delegatov, od katerih jih ima volilno in glasovalno pravico 180, 18 pa le glasovalno.

Delegati sprejeli tri resolucije, kakšno SLS si želijo

SLS je sprejela tudi tri resolucije, in sicer nosilno resolucijo Kakšno SLS si želimo? resolucijo SLS o finančni in gospodarski krizi ter resolucijo o meji med Slovenijo in Hrvaško. O drugih treh predlogih resolucij - med drugim o kmetijstvu in razvoju podeželja - pa bo odločal glavni odbor stranke.

V prvi resoluciji so opredelili poslanstvo in vizijo SLS, vrednostne temelje stranke, mesto SLS v slovenskem političnem prostoru, potrebne spremembe v njenem organizacijskem delovanju in potenciale, ki ji stranka lahko izkoristi. V drugi resoluciji pa so se zavzeli za Slovenijo kot državo majhnih, srednje velikih in tudi velikih podjetij.

O meji med Hrvaško in Slovenijo mora po resoluciji SLS pri dogovoru o meji glede na ozemlje Slovenije veljati stanje na 26. junij 1991, hrvaška pa mora pri dogovoru o meji upoštevati zgodovinski dolg do Slovenije, ki ga naj bi imela zaradi etnične reprocitete, ko je na italijanski ostalo ozemlje s 140.000 Slovenci, Hrvati pa so v zameno prvič v zgodovini dobili Istro.