Odbor DZ za kulturo se je seznanil z ukrepi RTVS za izboljšanje pogojev in zastopanosti programskih vsebin v javnem interesu. Prav tako je soglasno sklenil, da računskemu sodišču predlaga, da opravi revizijo poslovanja RTVS v letih 2005-2008 s poudarkom na razvojnih projektih, produkcijskih in koprodukcijskih delih ter na delu zunanjih izvajalcev.

Za oba sklepa je glasovalo vseh 11 prisotnih članov odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino. Sejo so v tej točki sicer obstruirali člani odbora iz vrst SDS, SLS in SNS. Direktor Radia Slovenije Vinko Vasle je menil, da če revizije samostojnih revizijskih hiš v Sloveniji nimajo nobene vrednosti več, naj se revizije za javne zavode ukinejo.

Cveta Zalokar Oražem (Zares), ki je odboru predlagala omenjeni sklep, je namreč med drugim dejala, da poročilu revizijske hiše o poslovanju RTVS, ki ga je odboru prejšnji teden predstavil generalni direktor RTV Slovenije Anton Guzej, ne morejo zaupati. Andreja Rihter (SD) pa je vodstvo RTV Slovenije spomnila, da je "naš namen, da zagotovimo financiranje, vaš namen pa, da profesionalno izvajate svoje naloge".

Odbor se je sicer v nadaljevanju seje seznanil s pobudo za ustanovitev pododbora za mladino in sklenil, da zainteresirani člani odbora svojo pripravljenost za sodelovanje v pododboru sporočijo predsednici odbora do 30. aprila.

Guzej: Plače predstavljajo 60 odstotkov vseh stroškov

Odbor DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino v nadaljevanju prejšnji teden prekinjene seje obravnava predstavitev ukrepov RTV Slovenija za izboljšanje pogojev in zastopanosti programskih vsebin v javnem interesu ob zvišanju RTV prispevka.

Guzej je opozoril, da plače na javnem zavodu predstavljajo 60 odstotkov stroškov, zato bi lahko "nekaj več naredili, v kolikor bi bil sprejet, seveda v okviru države, ukrep o zmanjšanju plač v javnem sektorju". Kot je dejal, bi na RTV podprli znižanje za en oz. morda celo dva plačna razreda.

Uvodoma je generalni direktor RTVS spomnil, da je javni zavod zadnja štiri leta posloval pozitivno kljub dejstvu, da je višina RTV prispevka ostala nespremenjena, temu pa so prilagajali letne načrte. Prav tako so v zadnjem štiriletnem obdobju zmanjšali število zaposlenih za približno 170 - pri tem imajo tudi letos v načrtu določeno zmanjšanje zaposlenih -, obenem pa povečali produkcijo. Začeli so s parlamentarnim televizijskim kanalom in romskim programom na radiu, je poudaril Guzej.

Tretijna vseh sredstev za kulturne in umetniške vsebine

Generalni direktor RTVS je navedel tudi podatke iz programske sheme javnega zavoda, iz katerih po njegovo izhaja, da namenjajo 43,5 odstotka predvajanega programa v letu 2008 programom iz naslova kulturnih in umetniških vsebin, ta odstotek pa ostaja stabilen tako na TV kot radiu, kjer je ta delež 31-odstotni.

Finančno gledano pa so v zadnjem letu na televiziji po njegovih besedah namenili približno tretjino vseh sredstev za te vsebine, na radiu pa je ta delež približno 45-odstotni. "Seveda je naša želja, da bi bilo več tovrstnih vsebin, je pa problem in omejitev denar," je zatrdil Guzej in dodal, da so del denarja, ki so ga tržili na račun prihodkov iz naslova oglaševanja, koristili prav za te vsebine.

Glede vprašanja digitalizacije je Guzej napovedal, da bodo rok izklopa analognih oddajnikov do konca leta 2010 "zagotovo ulovili". Kot je dodal, so oddajniki in zveze trenutno digitalizirani v višini 70 odstotkov, radio pa skoraj v celoti. Za dokončanje digitalizacije bo po njegovi oceni "zadosti lastnih virov, torej predvsem iz naslova delnic, obveznic in amortizacije, za celotno digitalizacijo, razen za digitalizacijo arhivov".

Poročilo za leto 2008 "v celoti ne odgovarja na vse kritične glasove" strokovne javnosti

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo (MK) Stojan Pelko je spomnil, da so na MK našli "edini zakoniti način" za dodatno financiranje javnega zavoda z zvišanjem RTV prispevka. Ob tem se po njegovem postavlja vprašanje, ali takšno zvišanje prispevka zagotovi izpolnjevanje javnega interesa oz. izboljšanje pogojev in zastopanosti kulturnih vsebin.

Kot je dejal Pelko, se je na seji programskega sveta, ki je potekala na ministrstvu, "jasno spoznalo, da obstajajo tudi nekatera neskladja in pogledi na razvoj in vizijo televizije". Zato bodo sprejete ukrepe lahko ocenili šele, ko bodo vidni rezultati, je dejal. Državni sekretar se je vrnil tudi na prvi del seje, ki je potekal prejšnji teden in na katerem so obravnavali poročilo nadzornega sveta RTVS za leto 2008. Po njegovem mnenju omenjeno poročilo "v celoti ne odgovarja na vse kritične glasove" strokovne javnosti.